Histori - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
HISTORI
Drejtimi
ARSIMOR/PROFESIONAL
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH001 O Historia e popullit shqiptar (deri më 168 p.e.s) 6
FFH002 O Historia e kohës së vjetër I 6
FFH004 O Historia e Maqedonisë antike 4
FFH006 O Shkencat ndihmëse të historisë 5
FFH0Z1 Z Hyrje në histori 3
FFH1Z1 Z Arkeologji 3
FFH0Z4 Z Historia ekonomike 3
LPA002 Z Gjuhë angleze I 3
LPS001 Z Praktikumi i gjuhës shqipe 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH101 O Historia e popullit shqiptar (168 p.e.s – shek. XI) 6
FFH102 O Historia e kohës së vjetër II 4
FFH104 O Historia e Maqedonisë mesjetare 4
FFH106 O Metodologjia e historisë 4
FFH1Z4 Z Gjeografia historike 4
FFH2Z4 Z Historia sociale 3
FFH0Z6 Z Мitologji 3
LPA102 Z Gjuhë angleze II 3
LPM003 Z Gjuhë maqedone 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH201 O Historia e popullit shqiptar (shek. XI – 1506) 6
FFH003 O Historia e Ballkanit (shek. V-XII) 6
FFH202 O Historia e mesjetës I 6
FFH008 O Bazat e etnologjisë 6
FFH0Z5 Z Historia e Bizantit 3
FFH1Z6 Z Historia e religjioneve 3
FFH0Z2 Z Gjuhë osmane I 3
LPS007 Z Sociologji 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH301 O Historia e popullit shqiptar (1506-1830) 7
FFH103 O Historia e Ballkanit (shek. XII-XV) 6
FFH302 O Historia e mesjetës II 6
FFH005 O Historia e diplomacisë I 6
FFH1Z5 Z Historia e Perandorisë Osmane 3
FFH1Z2 Z Gjuhë osmane II 3
LPI004 Z Informatika për historianë 3
  Z Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH401 O Historia e popullit shqiptar (1830-1881) 6
FFH203 O Historia e Ballkanit (shek. XVI – 1804) 6
FFH402 O Historia e botës – Koha e re I 5
FFH105 O Historia e diplomacisë II 5
FFH2Z1 Z Muzeologji 3
FFH2Z6 Z Etnologjia shqiptare I 3
LPE008 Z Etikë 3
LPP005 Z Psikologji 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH501 O Historia e popullit shqiptar (1881-1912) 6
FFH303 O Historia e Ballkanit (1805-1914) 6
FFH502 O Historia e botës – Koha e re II 5
FFH204 O Historia e Maqedonisë – Koha e re  5
FFH3Z1 Z Arkivistikë 3
FFH3Z6 Z Etnologjia shqiptare II 3
FFH0Z8 Z Historia e nacionalizmit 3
LPK006 Z Pedagogji 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH601 O Historia e popullit shqiptar (1912-1939) 5
FFH403 O Historia e Ballkanit (1914-1941) 5
FFH602 O Historia botërore bashkëkohore (1914-1945) 4
FFH304 O Historia e Maqedonisë – Koha më e re 4
FFH007 O Historia e integrimeve evropiane 4
FFH0Z9 Z Metodika e historisë (teori) 3
FFH1Z3 Z Historia e sistemeve politike I 3
FFH0Z7 Z Historia e diasporës shqiptare 3
FFH1Z7 Z Historia e arsimit shqiptar 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH701 O Historia e popullit shqiptar (1939-1999) 4
FFH503 O Historia e Ballkanit (1941-1999) 4
FFH702 O Historia botërore bashkëkohore (1945-1999) 4
  O Punimi i diplomës 10
FFH1Z9 Z Metodika e historisë (praktikë) 3
FFH2Z3 Z Historia e sistemeve politike II 3
FFH2Z5 Z Historia e SHBA-së 3
FFH2Z7 Z Historia e shtypit shqiptar 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti