Pedagogji Klasore - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
PEDAGOGJI
Drejtimi
  KLASOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK001 O Hyrje në pedagogji 6
LPP001 O Hyrje në psikologji I 5
LPE002 O Filozofi 5
LPH004 O Historia e përgjithshme 3
FFP0Z1 Z Historia e ideve pedagogjike 3
LPA005 Z Gjuhë angleze I 3
LPS003 Z Sociologjia e arsimit 3
FFK0ZÇ Z Historia e arsimit shqiptar 3
LPE013 Z Logjikë 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK101 O Pedagogji e përgjithshme 6
LPP101 O Hyrje në psikologji II 5
LPE103 O Antropologji 4
FFK002 O Komunikologjia pedagogjike 5
FFK003 O Pedagogji speciale 4
LPA105 Z Gjuhë angleze II 3
LPM006 Z Gjuhë maqedone 3
FFK038 Z Etika pedagogjike 3
FFK0Z3 Z Kultura e mediumeve 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK006 O Didaktika I                6
LPS007 O Gjuhë shqipe  5
FFK201 O Pedagogjia parashkollore 5
FFK004 O Pedagogjia familjare 5
LPP201 Z Psikologjia zhvillimore                          5
FFK0Z2 Z Higjiena shkollore 4
FFK01Z3 Z Arsimimi multikulturor 4
FFK0Z6 Z Vështirësitë në mësim 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK106 O Didaktika II                      6
FFK301 O Pedagogjia shkollore 5
FFK005 O Tendencat bashkëkohore në arsim 5
LPP301 O Psikologjia pedagogjike 4
LPS009 Z Letërsi për fëmijë 3
FFK0ZB Z Bazat e mësimdhënies në shkencat natyrore 3
FFK0Z9 Z Demokratizimi i shkollës 3
FFK0ZE Z Dizajni pedagogjik 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPM008 O Matematika 5
FFK007 O Metodologjia e hulumtimeve pedagogjike 5
FFK008 O Didaktika e mësimdhënies së DNSH-së me praktikë pedag. 4
LPF010 O Didaktika e mësimdhënies së artit figurativ me praktikë pedag. 4
FFK2Z5 O Metodika e punës edukative 4
LPM011 Z Teoria e muzikës 3
FFK1Z5 Z Metodika e mësimit me nxënës me nevoja të posaçme 3
FFK1Z4 Z Risocializimi pedagogjik 3
FFK1ZA Z Pedagogjia krahasuese 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPS 107 O Didaktika e mësimdhënies së gjuhës amtare me prakt. pedag. 4
LPM 108 O Didaktika e mësimdhënies së matematikës me prakt. pedagogjike 4
FFK108 O Didaktika e mësimdhënies së DNSH-së II me praktikë pedagogj 4
LPF110 O Didaktika e mësimdhënies së artit figurativ II me prak.pedagogjike 4
LPM111 O Didaktika e mësimdhënies të artit muzikor me praktikë pedag. 3
FFK0Z5 O Didaktika e punës me nxënës të talentuar 3
FFK1Z9 Z Legjislacioni i arsimit 3
FFK107 Z Statistika pedagogjike 3
FFK1Z7 Z Sistemet arsimore 3
FFK1Z6 Z Modele të mësimit kreativ 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPS2O7 O Didaktika e mësimdhënies së gjuhës amtare II me prakt. Pedag.  
LPM208 O Didaktika e mësimdhënies së matematikës II me praktikë pedag.  
FFK0ZC O Mësimi gjatë gjithë jetës  
LPF110 O Bazat e arsimimit fizik me metodikë I 6
FFK206 Z Teknologjia arsimore 6
FFKOZD Z Këshillim dhe orientim 5
LPB107 Z Arsimimi ekologjik 5
FFK2Z5 Z Didaktika e punës në klasë të kombinuara 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPS307 O Didaktika e mësimdhënies së gjuhës amtare III me prakt.pedag.  
LPM308 O Didaktika e mësimdhënies së matematikës III me prakt. Pedag.  
LPF212 O Bazat e arsimimit fizik me metodikë II  
FFK306 O Dokimologji 4
  O Punim diplome 4
FFK010 Z Menaxhimi i arsimit 3
FFK01ZC Z Pedagogjia e kohës së lirë 3
FFK2ZC Z Andragogji 5
FFK035 Z Bashkëpunimi në mes familjes dhe institucioneve edukativo-arsimore 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti