Psikologji - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
PSIKOLOGJI
Drejtimi
PROFESIONAL
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP001 O Hyrje në psikologji I 7
FFP002 O Teori edukimi 5
LPB003 O Fiziologji I 5
LPE004 O Filozofi 5
FFP002 Z Hyrje në komunikim 4
FFZ002 Z Psikologjia ekologjike 4
LPF005 Z  Kulturë fizike 4
LPA001 Z Gjuhë angleze I 4
LPSH017 Z Gjuhë shqipe 4
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP101 O Hyrje në psikologji II 7
LPB103 O Fiziologji II  6
FFP003 O Histori e psikologjisë 5
LPА008 O Antroplogji 5
FFZ001 O Psikologjia e krijimtraisë 4
LPA101 Z Psikologjia e komunikimit dhe të folurit 4
LPF105 Z Etnologji 4
LPS007 Z Sociologji e arsimit 4
LPA101 Z Gjuhë angleze II 4
LPМ018 Z Gjuhë maqedone 4
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP201 O Psikologjia fëmijërore dhe rinore            5
FFP004 O Teori personaliteti I 5
FFP005 O Psikologji pedagogjike I 4
FFP006 O Statistika e psikologjisë I 5
LPA202 O Metodologjia e psikologjisë I                 5
FFZ003 Z Psikologjia e personave me nevoja të veçanta               3
FFZ013 Z Psikologji kognitive 3
FFZ004 Z Psikologjia e sportit 3
FFZ005 Z Psikologjia e individit dhe grupit 3
FFZ006 Z Psikologjia interkulturore 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP101 O Psikologjia e pjekurisë dhe pleqërisë                    5
FFP104 O Teori personaliteti II 5
FFP105 O Psikologji pedagogjike II 4
FFP106 O Statistika në psikologji II 4
FFP107 O Metodologjia e psikologjisë II 4
FFZ007 Z Psikologjia e të menduarit kritik dhe kreativ 3
FFZ105 Z Psikologjia e marrëdhënies mes gjinive 3
FFZ008 Z Analiza kompjuterike e të dhënave 3
FFZ106 Z Psikologjia e sjelljes kolektive 3
FFZ101 Z Psikologjia e edukimit të nxënësve të talentuar 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP008 O Psikometri I 7
FFP007 O Hzrje në psikopatologji 5
FFP009 O Psikologji sociale I 5
LPB303 O Gjenetikë humane me këshillime 5
FFZ009 Z Etika kërkimore në punën profesionale të psikologut 3
FFZ00A Z Menaxhim me stresin 3
FFZ00C Z Psikologjia e moralit 3
FFZ10C Z Skicat e aplikuara dhe ideore 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP108 O Psikometri II 5
FFP010 O Psikologji klinike 5
FFP109 O Psikologji sociale II 4
FFP011 O Psikologji e punës I 4
FFZ00D O Psikopatologji speciale 4
FFZ0Ç Z Psikologjia e menaxhimit me resurse njerëzore 3
FFZ10B Z Psikologjia e religjionit 3
FFZ206 Z Psikologjia e kolektivizmit-Europian 3
FFZ10A Z Psikoterapia kognitiovo-emocionale 3
FFZ10D Z Psikologjia e bindjes dhe propagandës 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP107 O Psikopatologjia fëmijërore dhe rinore 6
FFP110 O Shëndet mental dhe këshillime psikologjike I 6
FFP111 O Psikologjia e punës II 5
FFP010 O Etika 3
FFZ20A Z Mbrojtje e shëndetit mental 3
FFZ00Dh Z Psikologji politike 3
FFP112 Z Psikologjia e marketingut 3
FFZ30A Z Psikologjia e IQ emocionale 3
FFZ30A Z Pedagogji 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP142 O Psikolgjia fëmijërore klinike 4
FFP210 O Shëndet mental dhe këshillime psikologjike I 4
FFP043 O Psikologji mjekësore 2
FFP115 O Metodika e mësimdhënies në psikologji 4
  O Punim diplome 10
FFP044 Z Psikologjia e zgjedhjes së problemeve 2
LPK013 Z Didaktika 2
LPK016 Z Dokimologji 2
FFP045 Z Përpunim komjuterik i të dhënave statistikore 2
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve