Pedagogji - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
PEDAGOGJI
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Tendencat europiane në arsim 5
  O Planifikimi i arsimit 5
  O Teknikat dhe teknologjitë e mësimdhënies 5
  O Evaluimi i kurikulumit 5
  O Hulumtime aksionale 5
  O Statistika e avansuar 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z I. Shkolla efektive 5
  Z I. Mësimdhënia dhe të nxënit me WWW 5
  Z II. Arsimimi dhe të mësuarit e hershëm 5
  Z II. Psikologjia e kreativitetit 5
  Z III. Pedagogjia e konvikteve 5
  Z III. Përsosja profesionale 5
  Z IV. Arsimimi dhe trajnimi profesional 5
  Z IV. Interkulturalizmi dhe arsimi 5
  O Tema e magjistraturës 20
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve