Pedagogji - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
PEDAGOGJI
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Tendencat europiane në arsim 5
  O Planifikimi i arsimit 5
  O Teknikat dhe teknologjitë e mësimdhënies 5
  O Evaluimi i kurikulumit 5
  O Hulumtime aksionale 5
  O Statistika e avansuar 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z I. Shkolla efektive 5
  Z I. Mësimdhënia dhe të nxënit me WWW 5
  Z II. Arsimimi dhe të mësuarit e hershëm 5
  Z II. Psikologjia e kreativitetit 5
  Z III. Pedagogjia e konvikteve 5
  Z III. Përsosja profesionale 5
  Z IV. Arsimimi dhe trajnimi profesional 5
  Z IV. Interkulturalizmi dhe arsimi 5
  O Tema e magjistraturës 20
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e