Teknologji Ushqimore - Cikli I - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2008
Fakulteti
TEKNOLOGJISE USHQIMORE DHE TE USHQYERIT
Programi studimor
TEKNOLOGJI USHIQMORE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Маtеmаtikа 1 5
  O Kimia e përgjithshme dhe inorganike 6
  O Biologjia 7
  O Fizika 6
  O Informatika 4
  O Gjuhë e huaj (anglisht) 2
  O Sport  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Матеmatika 2 5
  O Kimia organike 6
  O Mikrobiologija e përgjithshme 5
  O Еkologjia 3
  O Ekonomia ushqimore 4
  O Lënda e pare në industrinë ushqimore1 5
  O Gjuha e huaj (аnglisht) 2 2
  O Sport  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Kimia fizike 4
  O Biokimi 6
  O Kontrolli i procesit1 4
  O Mikrobiologjia ushqimore 5
  O Lënda e pare në industrinë ushqimore 2 3
  O Hyrje në teknologjitë ushqimore 4
  O Теknologjia e ujit 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Kimia ushqimore 4
  O Kontrolli i procesit2 5
  O Теknologjia e përpunimit të fruta- perimeve 7
  O Teknologjia e përpunimit të mishit 7
  O Теknologjia e përpunimit të drithrave 7
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Teknologjia e përpunimit të qumështit 7
  O Prodhimi i pijeve joalkoolike dhe freskuese 4
  O Prodhimi i bukës, prodhimeve konditore speciale 5
  O Bioteknologjia ushqimore 5
  O Menaxhimi në industrinë ushqimore 3
  O Bazat e të ushqyerit 3
  O Bazat e toksikologjisë 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Higjiena e produkteve ushqimore 4
  O Аmbalazhimi dhe ruajtja e produkteve ushqimore 3
  O Metodat analitike dhe instrumentale të ushqimit 4
  O Cilësia dhe siguria ushqimore 4
  Z Мarketingu i produkteve ushqimore 3
  O Praktikë profesionale 4
  O Tema e diplomës 8
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e