Teknologji Ushqimore - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
TEKNOLOGJISE USHQIMORE DHE TE USHQYERIT
Programi studimor
TEKNOLOGJI USHIQMORE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BFT001 O Маtеmаtikа 1 5
BFT002 O Kimia e përgjithshme 6
BFT003 O Biologjia 5
BFT004 O Fizika 5
BFT005 O Lënda e parë në industrinë ushqimore 1 5
BFT010 O Sport 2
BFT007 Z Gjuhë angleze  1 (profesionale ) 2
BFT008 Z Gjuhë frenge  1 (profesionale) 2
BFT009 Z Gjuhë gjermane  1 (profesionale) 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BFT101 O Маtеmаtikа  2 5
BFT102 O Kimia organike 5
BFT103 O Мikrobiologji e përgjithshme 4
BFT006 O Ekonomia ushqimore 4
BFT110 O Sport 2
BFT104 Z Informatika 4
BFT105 Z Kimia analitike 4
BFT106 Z Biostatisika 4
BFT107 Z Gjuhë angleze  2 (profesionale ) 2
BFT108 Z Gjuhë frenge  2(profesionale) 2
BFT109 Z Gjuhë gjermane  2 (profesionale) 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BFT201 O Operacionet teknologjike 1 5
BFT202 O Biokomia 6
BFT203 O Mikrobiologjia ushqimore 5
BFT105 O Lënda e pare në industrinë ushqimore 2 4
BFT203 Z Kimia fizike 4
BFT204 Z Bazat e Inxhinierisë mekanike 4
BFT205 Z Теrmodinamika 4
BFT206 Z Hyrje në teknologjinë ushqimore 4
BFT 207 Z Mbrojtja e ambientit e jetësor 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BFT301 O Operacionet teknologjike 2 7
BFT302 O Kimia ushqimore 7
BFT303 O Bazat e të ushqyerit 6
BFT304 Z Bioteknologjia ushqimore 4
BFT305 Z Proceset e konzervimit te ushqimit 4
BFT306 Z Menaxhimi me kualitetin e prodhimit të ushqimit 4
BFT307 Z Teknologjia e ujit 4
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BFT401 O Теknologjia e përpunimit të drithrave 8
BFT402 O Теknologjia e përpunimit të fruta- perimeve 8
BFT408 O Praktik profesionale 6
BFT403 Z Teknologjia e përpunimit të mishit 3
BFT406 Z Еnzimologjia ushqimore 3
BFT404 Z Меnaxhimi në industrinë ushqimore 3
BFT503 Z Matja dhe rregullimi i proceseve 3
BFT407 Z Materialet dhe mbrojtja nga korozioni 3
BFT408 Z Higjiena dhe sanitaria në industrinë ushqimore 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BFT405 O Теknologjia e përpunimit të qumshtit 5
BFT501 O Prodhimi i bukës, prodhimeve konditore speciale 5
BFT507 O Tema e diplomës 15
BFT502 Z Prodhimi i pijeve joalkoolike dhe freskuese 3
BFT504 Z Cilësia dhe siguria ushqimore 3
BFT505 Z Аmbalazhimi dhe ruajtja e produkteve ushqimore 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e