Të Ushqyerit - Cikli I - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2008
Fakulteti
TEKNOLOGJISE USHQIMORE DHE TE USHQYERIT
Programi studimor
TE USHQYERIT
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Kimia e përgjithshme 5
  O Matematika 6
  O Biologjia 7
  O Fizika 3
  O Informatika 3
  O Lëndët e para në teknologjinë ushqimore 4
  O Gjuhë e huaj (anglisht) 2
  O Sport  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Kimia organike 6
  O Kimia koloidale 4
  O Biostatistika 3
  O Kaptina të zgjedhura nga anatomia e njeriut 7
  O Hyrje në profesionin e nutricionit 3
  O Mikrobiologjia e përgjithshme 5
  O Gjuha e huaj (аnglisht) 2 2
  O Sport  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Teknologjia e përpunimit të lëndëve të para me prejardhje bimore 7
  O Teknologjia e përpunimit të lëndëve të para me prejardhje shtazore 5
  O Biokimia 7
  O Mikrobiologjia ushqimore 6
  O Shkenca mbi të ushqyerit 1 5
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Kimia dhe biokimia ushqimore 6
  O Bazat e fiziologjisë së njeriut 5
  O Shkenca mbi të ushqyerit 2 7
  O Proceset e përgatitjes së ushqimit 6
  O Metodat instrumentale dhe analitike mbi analizën së ushqimit 6
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Marketingu i produkteve ushqimore 4
  O Siguria dhe cilësia e ushqimit 4
  O Imunobiologjia për nutriocionistët 4
  O Bazat e dietoterapisë 6
  O Kohëzgjatja e produkteve ushqimore të paketuara 4
  Z Të ushqyerit e sportistëve 4
  Z Analizat senzorike të ushqimit 4
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Bazat e toksikologjisë 6
  Z Sociologjia dhe psikologjie e të ushqyerit 3
  O Praktikë profesionale 5
  O Punim diplome 10
  Z Ushqimi i ri 3
  Z Probiotikët dhe kulturat starte 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve