Të Ushqyerit - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
TEKNOLOGJISE USHQIMORE DHE TE USHQYERIT
Programi studimor
TEKNOLOGJI USHIQMORE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNU001 O Маtеmаtikа 6
BNU002 O Kimia e përgjithshme 5
BNU003 O Biologjia 5
BNU004 O Fizika 5
BNU005 O Lënda e parë në industrinë ushqimore 5
BNU010 O Sport 2
BNU007 Z Gjuhë angleze  1 (profesionale ) 2
BNU008 Z Gjuhë frenge  1 (profesionale) 2
BNU009 Z Gjuhë gjermane  1 (profesionale) 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNU101 O Kimia organike 5
BNU103 O Mikrobiologjia e përgjithshme 5
BNU104 O Anatomia e njeriut 5
BNU105 O Hyrje në profesionin e nutricionit 3
BNU 012 O Sport 2
BNU009 Z Informatika 4
BNU010 Z Biostatistika 4
BNU102 Z Kimia koloidale 4
BNU106 Z Gjuhë angleze  2 (profesionale ) 2
BNU107 Z Gjuhë frenge  2(profesionale) 2
BNU108 Z Gjuhë gjermane  2 (profesionale) 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNU201 O Biokimia 6
BNU202 O Teknologjia e përpunimit të lëndëve të para me prejardhje bimore 6
BNU203 O Teknologjia e përpunimit të lëndëve të para me prejardhje shtazore 5
BNU205 O Shkenca mbi të ushqyerit 1 5
BNU303 Z Psikologjia e të ushqyerit 3
BNU304 Z Ekologjia humane 3
BNU204 Z Mikrobiologjia ushqimore 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNU206 O Bazat e fiziologjisë së njeriut 6
BNU301 O Kimia dhe biokimia ushqimore 6
BNU302 O Shkenca mbi të ushqyerit 2 6
BNU305 Z Sociologjia e të ushqyerit 4
BNU306 Z Меtodat analitike të ushqimit 6
BNU307 Z Analizat senzorike të ushqimit 4
BNU308 Z Proceset e përgatitjes së ushqimit 6
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNU402 O Bazat e dietoterapisë 6
BNU403 O Bazat e toksikologjisë 6
BNU405 O Proceset e përgatitjes së ushqimit 6
BNU406 Z Marketingu i produkteve ushqimore 6
BNU407 Z Imunologjia për nutricionist 6
BNU408 Z Bazat e gastronomisë 6
BNU409 Z Të ushqyerit e pleqëve 6
BNU410 Z Të ushqyerit e sportistëve 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNU403 O Cilësia dhe siguria e ushqimit 4
BNU416 O Praktikë profesionale 4
BNU417 O Punim diplome 10
BNU411 Z Dietoterapia për diabetist 5
BNU412 Z Kohëzgjatja e produkteve ushqimore të paketuara 5
BNU413 Z Ushqimi i ri 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti