Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë ushqimore - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
TEKNOLOGJISE USHQIMORE DHE TE USHQYERIT
Programi studimor
MENAXHIMI ME CILESINE DHE SIGURINE USHQIMORE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BMK001 O Matematika 6
BMK002 O Kimia 5
BMK003 O Biologjia 5
BMK004 O Fizika 5
BMK005 O Lënda e parë në industrinë ushqimore 5
BMK010 O Sport 2
BMK007 Z Gjuhë angleze  1 (profesionale ) 2
BMK008 Z Gjuhë frenge  1 (profesionale) 2
BMK009 Z Gjuhë gjermane  1 (profesionale) 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BMK101 O Operacionet teknologjike 5
BMK102 O Biokomia 5
BMK103 O Мikrobiologji 5
BMK006 O Ekonomia ushqimore 3
BMK110 O Sport 2
BMK104 Z Informatika 4
BMK105 Z Kimia analitike 4
BMK106 Z Biostatisika 4
BMK107 Z Gjuhë angleze  2 (profesionale ) 2
BMK108 Z Gjuhë frenge  2(profesionale) 2
BMK109 Z Gjuhë gjermane  2 (profesionale) 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BМК201 O Teknolgjia e përpunimit të lëndëve të para me prejardhje bimore 6
BМК202 O Teknolgjia e produktve me prejardhje shtazore 6
BМК203 O Mikrobiologjia ushqimore 6
BМК208 O Kimia fizike 4
BМК209 Z Bazat e Inxhinierisë mekanike 3
BМК205 Z Теrmodinamika 3
BМК210 Z Hyrje në teknologjinë ushqimore 3
BМК 211 Z Mbrojtja e ambientit e jetësor 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BМК204 O Cilësia dhe siguria ushqimore 6
BМК205 O Bazat e të ushqyerit 6
БМК207 O Аmbalazhimi dhe ruajtja e produkteve ushqimore 6
BMK206 Z Kimia ushqimore 5
BМК212 Z Bioteknologjia ushqimore 5
BМК213 Z Proceset e konzervimit te ushqimit 5
BМК214 Z Teknologjia e ujit 5
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BМК 301 O Menaxhimi me kualitetin e prodhimit të ushqimit 6
BМК 303 O Menaxhimi me sigurinë e prodhimit të ushqimit 6
BМК306 O Praktik profesionale 6
BМК302 Z Metodat mikrobiologjike të kontrollit të ushqimeve 5
BMK310 Z Toksikologjia e ushqimit 5
BMK311 Z Ushqimet e modifikuara gjenetikisht 5
BМК305 Z Меnaxhimi në industrinë ushqimore 5
BMK312 Z Fibrat ushqimore 5
BMK313 Z Aditivët ushqimor 5
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BМК307 O Higjiena dhe sanitaria 5
BМК308 O Legjislacioni ushqimor 5
BMK309 O Punim diplome 8
BMK314 Z Tregu dhe marketingu i produkteve ushqimore 5
BMK315 Z Inspektimi sanitar 5
BMK316 Z Menaxhimi i sigurisë ushqimore në gjithë zinxhirin ushqimor 5
BMK317 Z Përgatitja e mostrave për analizat kimike dhe biokimike 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve