Teknologji Ushqimore - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
TEKNOLOGJISE USHQIMORE DHE TE USHQYERIT
Programi studimor
TEKNOLOGJI USHQIMORE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Projektimi në teknologjinë ushqimore 5
  O Marketingu i produkteve ushqimore 5
  O Modelimi matematikorë në teknologjinë ushqimore 5
  O Metodika e e punëve kërkimore-shkencore 3
  O Reologija në teknologjinë ushqimore 6
  O Kapituj të zgjedhur nga mikrobiologjia industriale 6
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Kohëzgjatja e produkteve ushqimore të paketuara 3
  O Strukturat pë Ndjekjen(mbykqyrjen) e sigurisë ushqimore 6
  O Metodat bashkohore në kontrollin e produkteve ushqimore 7
  O Teknologjia e përpunimit të drithërave 7
  O Teknologjia e përpunimit të pemëve dhe perimeve 7
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Teknologjia dhe përpunimi i mishit 7
  O Teknologjia dhe përpuni i qumështit 7
  O Toksikologjia e ushqimit 6
  O Dietoterapia 5
  O Ushqim i ri 5
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Punimi i master temës (Master Thesis) 30
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e
image Një delegacion i Universitetit të Tetovës, nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime studentore
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare 
image Një delegacion nga Universiteti “Onsekiz Mart”, nga Çanakalaja e Republikës së Turqisë, i kryesuar
image Në Universitetin e Tetovës u prezantua programi Fulbright Scholar nga Ambasada e Shteteve të