Drejtësi - Cikli I - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2008
Fakulteti
JURIDIK
Programi studimor
JURIDIK
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJJ001 O Fillet e së drejtës 7
FJJ002 O Historia e së drejtës 5
FJJ003 O Sociologjia e së drejtës 7
FJJ005 O E drejta Romake 7
PLM005 O Ekonomia 5
PLPA002 Z Gjuhë  Angleze I 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJJ004 O e drejta kushtetuese 7
FJJ006 O E drejta civile 7
LPE005 O Historia nacionale 6
LPI001 O Informatika 4
FJJ102 O Gjuhë maqedonase 2
LPS006 Z Gjuhë shqipe 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJJ007 O E drejta reale 7
FJJ008 O E drejta ndërkombëtare publike 7
FJJ011 O E drejta trashëgimore 4
FJJ010 O E drejta administrative 7
FJJ013 O E drejta e punës 6
LPA102 Z Gjuhë angleze II 2
LPF104 Z Gjuhë frange II 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJJ009 O Hyrje në të drejtën e unionit evropian 7
FJJ021 O E drejta familjare 6
FJJ012 O E  dretja penale 8
FJJ104 O Qeverisje lokale 6
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJJ014 O E drejta ekologjike 7
FJJ015 O E drejta e detyrimeve 7
FJJ016 O E drejta financiare 7
LPE105 O Kriminalistika 7
LPA202 Z Gjuhë angleze III 2
LPF204 Z Gjuhë frange III 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJJ018 O E drejta ndërkombëtare private 7
FJJ017 O E drejta tregëtare 7
FJJ019 O E drejta e procedurës penale 8
FJJ020 O E drejta e procedurës civile 8
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve