Gazetari dhe Media - Cikli I - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2008
Fakulteti
JURIDIK
Programi studimor
GAZETARI
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJG1O2 O Bazat e komunkimit masiv I 5
FJG1O3 O Raportim me shkrim lajmi I 5
FJG1O1 O Semiotikë e madiave I 4
PLS0O1 O Kulturë gjuhe I 4
PLA0O1 O Gjuhë anleze I 3
PLM0O3 O Gjuhë maqedone 3
FJZ1Z1 Z Kompjuter dhe media 3
FJG1Z2 Z E drejta publike 3
FJZ1Z3 Z Historia e gazetarisë 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJG003 O Bazat e kominikimit masiv II 5
FJG104 O Raportim dhe shkrim lajmi II 5
FJG102 O Semiotikë e mediave II 5
LPS0O6 O Kulturë gjuhe II 5
LPA0O2 O Gjuhë angleze II 3
FJZ1Z4 Z Kompjuteri dhe media II 3
FJG1Z5 Z Sociologjia e komunikimit 3
FJG1Z6 Z E drejta e mediave 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJG1O5 O Informimi dhe propaganda 5
FJG0O8 O Psikologjia e komunikimit 4
FJG1O6 O Historia e shtypit shqiptarë I 4
FJG0O7 O Zhanret mediatike 4
LPS003 O Kulturë gjuhe III 3
LPS004 O Gjuhë angleze III 4
FJG1Z7 Z Qytetrimi evropian 3
FJG1Z8 Z E folura në publik 3
FJG1Z9 Z Metodat e kërkimit në media 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJG202 O Opinioni publik 5
LPS003 O Kulturë gjuhe IV 3
FJG203 O Teoritë e kominikimit 4
LPA005 O Gjuhë angleze IV 3
FJG2Z3 O Kriticizmi mediatik 3
FJG501 O Historia e shtypit shqiptar II 3
FJG2Z1 Z E drejta kushtetuese 3
FJG2Z2 Z Mediumet dhe kominikimi ndërkulturor 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJG204 O Gazetaria Televizive 4
FJG205 O Metodologjia e produksionit audiovisual 4
FJG206 O Kultura e debateve publike 4
LPS004 O Shkrimi akademik 3
FJG207 O Etika e mediave 5
FJG208 O Marrëdhëniet ndërkombëtare 4
FJG2Z4 Z Sistemet e informimit dhe komunikimit 3
FJG2Z5 Z Mediat dhe konfliktet 3
FJG2Z6 Z Komunikimi ndërpersonal 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJG209 O Strategjitë e marrëdhënieve me publikun 6
FJG301 O Strategjitë e reklamimit dhe marketingut 5
FJG302 O Psikologjia sociale 4
FJG304 O Metodologjia e shkencave shoqërore 5
FJG305 O Kamera, montazhi dhe puna në TV 4
FJG2Z7 Z Globalizimi dhe identiteti kulturor 3
FJG2Z8 Z Menaxhimit i burimeve njerëzore 3
FJG2Z9 Z Hyrje në ekonomi 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJG207 O Imazhi dhe foto media 5
FJG309 O Gazetaria on-line 5
FJG401 O Redaktimi në media 6
FJG402 O Spektakli në TV 4
FJG403 O Media dhe marrëdhëniet ndëretnike 4
FJG3Z1 Z Sistemet politike 3
FJG3Z2 Z Gazetaria investigative 3
FJG3Z3 Z Regjia dhe skenari 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJG404 O Praktika profesionale (shtypi, radio dhe TV) 6
FJG405 O Multimedia dhe Web dizajn 4
FJG408 O Media dhe shoqëria 4
FJG409 O Pumim diplome 10
FJG3Z4 Z Teoritë e modernizimit dhe mediat globale 3
FJG3Z5 Z Fushatat elektorale dhe publicitare 3
FJG3Z6 Z Filozofia e komunikimit 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të