Gazetari dhe Media - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
JURIDIK
Programi studimor
GAZETARI DHE MEDIUME
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJGM101 O Bazat e komunkimit masiv I 5
FJGM102 O Raportim me shkrim lajmi I 5
FJGM103 O Semiotika ne madiume I 5
LPSOO1 O Gjuhë shqipe I 3
LPA001 O Gjuhë anleze I 3
LPM003 Z Gjuhë maqedone 3
FJGM1Z4 Z Mediumet dhe Kompjuteri (IT) 3
FJGM1Z5 Z Hyrje në të Drejtën Publike 3
FJGM1Z6 Z Struktura Organizative e Mediumeve 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJGM201 O Bazat e kominikimit masiv II 5
FJGM202 O Shkrimi dhe Publikimi i Lajmit II 5
FJGM203 O Semiotika në Mediume II 5
LPS001 O Gjuhë Shqipe II 3
LPA001 O Gjuhë angleze II 3
FJGM2Z4 Z Web Desig (Veb Dizajnim) 3
FJGM2Z5 Z Sociologjia e Komunikimit 3
FJGM2Z6 Z E Drejta e Mediumeve 3
FJGM2Z7 Z Sociologjia e Punës 3
FJGM2Z8 Z Filozofia e Komunikimit 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJGM301 O Informim dhe propagandë 5
FJGM302 O Psikologjia e komunikimit 5
FJGM304 O Historia e popullit dhe shtypit shqiptarë I 3
FJGM303 O Zhanret mediatike 4
LPS001 O Gjuhë Shqipe III 4
LPA001 O Gjuhë angleze III 3
FJGM3Z5 Z Civilizimi Evropian 3
FJGM3Z6 Z E folura në publik 3
FJGM3Z7 Z Historia Moderne 3
FJGM2Z8 Z Doktrinat Ideologjike të shek.XX 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJGM401 O Mendimi Publik dhe Marrëdhënia me Publikun 5
FJGM402 O Teoritë Komunikative 5
FJGM403 O Kritika Mediatike 4
FJGM4Z4 O Historia e Popullit dhe Shtypit Shqiptar II 3
LPS001 O Gjuhë Shqipe IV 4
LPA001 O Gjuhë Angleze IV 3
FJGM4Z5 Z Mediumet dhe Komunikimi Interkulturor 3
FJGM4Z6 Z E Drejta Kushtetuese 3
FJGM4Z7 Z Hyrje në Shkencat politike 3
FJGM4Z8 Z Institucionet e Bashkimit Evropian (BE) 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJGM501 O Gazetaria Televizive 5
FJGM502 O Metodologjitë e Produksionit Audio-Vizuel 5
FJGM503 O Kultura e debateve publike 4
FJGM504 O Etika e komunikimit 4
FJGM505 O Marrëdhëniet Ndërkombëtare 3
FJGM5Z6 Z Shkrimi Akademik 3
FJGM5Z7 Z Mediumet dhe Konfliktet 3
FJGM5Z8 Z Komunikimi Ndërpersonal 3
FJGM5Z9 Z Përgatitja Grafike e Mediumit të Shtypur 3
FJGM5Z10 Z Teoria e Shtetit dhe së Drejtës - Historia e Njohurive Polit. Jurid. 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJGM601 O Strategjia e Reklamimit dhe Marketingut 5
FJGM602 O Strategjia e Marrëdhënieve me Publikun 5
FJGM603 O Psikologjia sociale 4
FJGM604 O Kamera, Montazhi dhe puna në Televizion 3
FJGM605 O Metodologjia e Shkencave Shoqërore 4
FJGM6Z6 Z Globalizimi dhe identiteti kulturor 3
FJGM6Z7 Z Menaxhimi me Resurset Njerëzore 3
FJGM6Z8 Z Hyrje në ekonomi 3
FJGM6Z9 Z Kampanja Politike dhe Reklamimi 3
FJGM6Z10 Z Teoritë për Modernizmin dhe Mediumet Globale 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJGM701 O Gazetaria on-line 5
FJGM702 O Fotografia dhe Foto Mediumet 4
FJGM703 O Redaktimi në Mediume 5
FJGM704 O Spektakle në Televizion (TV) 4
FJGM705 O Mediumet dhe Marrëdhëniet Ndëretnike 3
FJGM7Z6 Z Sistemet politike 3
FJGM7Z7 Z Gazetaria Hulumtuese 3
FJGM7Z8 Z Mediumet dhe Shoqëria 3
FJGM7Z9 Z Raportimi nga Konfliktet Luftarake 3
FJGM7Z10 Z Partitë Politike 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJGM801 O Metodologjia për Punën në Temën e Diplomës 2
FJGM802 O Praktika në Mediumin e Shtypur 5
FJGM803 O Praktika në Radio Mediumin 5
FJGM804 O Praktika në Mediumin Televiziv 5
FJGM805 O Puna e Diplomës 10
FJGM8Z6 Z Agjencitë Informative 3
FJGM8Z7 Z Interneti i Burim i Informatave 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve