Shkenca Politike - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
JURIDIK
Programi studimor
STUDIME POLITIKE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJP001 O Bazat e shkencave politike 8
FJP002 O Sistemet politike 8
FJJ001 O Fillat e së drejtës 5
FFA001 O Gjuhë angleze I 5
FF001 Z Historia e civilizimeve 4
FF002 Z Antropologji 4
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJP003 O Partitë politike dhe grupet e interesit 8
FE001 O Bazat e ekonomisë 6
FJG001 O Bazat e mas-komunikimeve 6
FFA002 O Gjuhë angleze II 5
FJP005 Z Demokracia dhe shoqëia civile 5
FFH001 Z Hyrje në shkencën e historisë 5
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJP006 O Mendimi politik I 5
FJP007 O Organizatat ndërkombëtare 5
FJP008 O Politikat krahasuse 5
FFA003 O Gjuha angleze për destinime të veçanta I 5
FJP009 O Studime evropiane 5
FE002 Z Bazat e ekonomisë politike 3
FJP010 Z Kultura politike 3
  Z Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJP011 O Mendimi politik II 5
FJJ002 O Historia e institucioneve 5
FE003 O Ekonomia politike ndërkombëtare 5
FFA004 O Gjuha angleze për destinime të veçanta II 5
FJG002 O Marrëdhëniet me opinionin 5
FE004 Z Menaxhmenti i resurseve njerëzore 3
FFF001 Z Hyrje në filozofi 3
  Z Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJP012 O Marrëdhëniet ndërkombëtare 5
FE005 O Financat publike 5
FJJ003 O E drejta ndërkombëtare 5
FFS001 O Puna sociale 5
FJP013 O Të drejtat e njeriut 5
FJP015 Z Globalizimi 3
FJJ004 Z Vetëqeverisja lokale 3
  Z Lëndë nga lista e përgfjithshme e fakultetit 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJP016 O Politika e jashtme 6
FJP017 O Filozofia politike 6
FJP018 O Politika sociale 6
FJP019 O Ideologjitë politike 6
FJZ004 Z Politika e jashtme e SHBA-së 4
FFH002 Z Perandoria osmane 4
  Z Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJP021 O Metodologjia e hulumtimit 6
FE006 O Ekonomia politike ndërkombëtare II 6
FJP022 O Teoritë politike bashkëkohore 6
FJP023 O UE integrimet 6
FJP024 Z Gjeopolitika 4
FJP025 Z Siguria kombëtare 4
  Z Lëndë nga lista e përgjithshme e fakultetit 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FJP026 O Analiaze politikës së jashtme 5
FJP027 O Zgjidhja e  konflikteve 5
FE007 O Organizatat  dhe menaxhmenti 4
FJP028 O Tema e diplomës 10
FJP029 Z Marketingu politik 6
FJP30 Z Politika e sigurisë së UE 6
FFP001 Z Hyrje në psikologji 6
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti