Gjyqësor - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
JURIDIK
Programi studimor
Drejtësi
Drejtimi
Gjyqësorë  - 2
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta penale e veçantë 8
  O Zgjidhja jashtëgjyqësore e kontesteve 7
  O Kriminologjia 7
  O E drejta jokontestimore dhe përmbaruese 7
  O E drejta kontraktore 7
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta civile 8
  O Regjistrimi i të drejtave të paluajtshmërive 6
  O Retorika 6
  O Falimentimi dhe procedura e falimentuese 6
  O E drejta e arbitrazhit 6
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta penale e përgjithshme 8
  O Kriminalistikë 6
  Z Mjekësi ligjore 6
  O Penologji 6
  Z Sisitemi gjyqësore 6
  O Drejtësi dhe punët e brendshme te UE-së 6
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
    Teza e masterit 20
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Me një akademi solemne, sot në Universitetin e Tetovës u shënua 109 vjetori i
image Studentët dhe profesorët e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, të Fakultetit Filologjik të
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e
image Një delegacion i Universitetit të Tetovës, nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime studentore
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare