Gjyqësor - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
JURIDIK
Programi studimor
Drejtësi
Drejtimi
Gjyqësorë  - 2
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta penale e veçantë 8
  O Zgjidhja jashtëgjyqësore e kontesteve 7
  O Kriminologjia 7
  O E drejta jokontestimore dhe përmbaruese 7
  O E drejta kontraktore 7
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta civile 8
  O Regjistrimi i të drejtave të paluajtshmërive 6
  O Retorika 6
  O Falimentimi dhe procedura e falimentuese 6
  O E drejta e arbitrazhit 6
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta penale e përgjithshme 8
  O Kriminalistikë 6
  Z Mjekësi ligjore 6
  O Penologji 6
  Z Sisitemi gjyqësore 6
  O Drejtësi dhe punët e brendshme te UE-së 6
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
    Teza e masterit 20
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e
image   Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti: Profesor  Remzi Nesimi doajen i arsimit dhe
image   Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, mori pjesë në shënimin e
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, u shpall Ambasador i Paqes