Administrativ - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
JURIDIK
Programi studimor
Drejtësi
Drejtimi
Administrativ  - 2
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Sistemi juridik 8
  O E drejta e procedurës administrative 7
  O Gjyqësia administrative 7
  O Teoritë e organizimit 7
  O Administratë e krahasuar 7
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta e administrative-Programi i aplikuar 7
  O Etika dhe administrata publike 5
  O Qeverisje lokale 5
  O Manaxhimi i burimeve njerëzore 5
  O Përgjegjësit në administratë publike 5
  Z Zhvillimi lokal dhe rajonal 5
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Administratë publike-Programi i aplikuar 7
  O Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun në AP 5
  O Menaxhmenti në shërbimet publike 5
  O Procedurat administrative 5
  O E drejta e organizatave joqeveritare 5
  O E drejta buxhetore 5
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Teza e magjistraturës 20
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e