Administrativ - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
JURIDIK
Programi studimor
Drejtësi
Drejtimi
Administrativ  - 2
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Sistemi juridik 8
  O E drejta e procedurës administrative 7
  O Gjyqësia administrative 7
  O Teoritë e organizimit 7
  O Administratë e krahasuar 7
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta e administrative-Programi i aplikuar 7
  O Etika dhe administrata publike 5
  O Qeverisje lokale 5
  O Manaxhimi i burimeve njerëzore 5
  O Përgjegjësit në administratë publike 5
  Z Zhvillimi lokal dhe rajonal 5
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Administratë publike-Programi i aplikuar 7
  O Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun në AP 5
  O Menaxhmenti në shërbimet publike 5
  O Procedurat administrative 5
  O E drejta e organizatave joqeveritare 5
  O E drejta buxhetore 5
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Teza e magjistraturës 20
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të