E drejta ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
JURIDIK
Programi studimor
Drejtësi
Drejtimi
E drejta ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare  - 2
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta e UE-së - programi I aplikuar 8
  O E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut 7
  O Marrëdhëniet politike ndërkombëtare 7
  O E drejta diplomatike dhe konzullare 7
  O E drejta ndërkombëtare e arbitrazhit 7
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta ndërkombëtare publike-Programi I zbatuar 6
  O E drejta e luftës dhe humanitare 4
  O Konflikti i ligjeve 4
  O E drejta kontraktore ndërkombëtare 5
  O Zgjidhja paqësore e konflikteve 4
  O Siguria e përbashkët dhe politika e jashtme e UE 4
  O Historia e diplomacisë 4
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E drejta ekonomike ndërkombëtare 4
  O E drejta ndërkombëtare private-Programi I zbatuar 6
  O E drejta e tregut të brendshëm të UE 4
  O Organizatat ndërkombëtare 4
  O Sistemet politike bashkëkohore 4
  O Marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare 4
  O E drejta ndërkombëtare penale 7
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
    Teza e diplomës 20
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve