Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Cikli I

 

LISTA E LËNDËVE TË LIRA ZGJEDHORE NË NJËSITË E USHT-së
CIKLI I PARË I STUDIMEVE

Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti Filozofik
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FFОZ01 Dokimologji

Dimëror

2 0 30 2
FFОZ02 Mësim i përjetshëm

Veror

2 0 30 2
FFОZ03 Sociologjia e politikës

Dimëror

2 0 30 2
FFОZ04 Sociologjia e kulturës

Veror

2 0 30 2
FFОZ05 Civilizim islam

Dimëror

2 0 30 2
FFОZ06 Filologji orientale

Dimëror

2 0 30 2
FFОZ07 Menaxhim me stresin

Veror

2 0 30 2
FFОZ08 Psikologjia e punës

Veror

2 0 30 2
FFОZ09 Historia e integrimeve evropiane

Veror

2 0 30 2
FFОZ0A Etnologji

Veror

2 0 30 2
FFОZ0B Hyrje në filozofi

Dimëror

2 0 30 2
FFОZ0C Filozofia e moralit

Dimëror

2 0 30 2
FFОZ0D Hyrje në edukimin special dhe rehabilitim

Dimëror

2 0 30 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
MF0Z02 Etikë mjekësore  me deontologji

Dimëror

2 1 45 2
MF0Z02 Mjedisi shëndetësor

Veror

2 1 45 2
MF0Z02 Terminologji mjekësore

Dimëror

2 1 45 2
MF0Z02 Shëndet  publik

Veror

2 1 45 2
MF0Z02 Ndihma e parë mjekësore

Dimëror

2 1 45 2
MF0Z02 Higjienë

Veror

2 0 30 2
MF0Z02 Fiziologji

Dimëror

2 0 30 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - FSHMN
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FN0Z01 Flora dhe fauna në Maqedoni

Veror

3 0 45 2
FN0Z02 Gjeografi urbane

Veror

2 0 30 2
FN0Z03 Bioenergjetikë

Dimëror

2 0 30 2
FN0Z04 Kapituj të zgjedhur nga fizika (nano fizika)

Veror

2 0 45 2
FN0Z05 Kimi e përgjithshme

Dimëror

2 1 45 2
FN0Z06 Bazat e statistikës

Veror

2 1 45 2
FN0Z06 Bazat e informatikës

Dimëror

1 2 45 2
FFОZ07 Ekologjia e mikroorganizmave

Veror

1 2 45 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti Ekonomik
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FE0Z01 Parimet e menaxhmentit dhe marketingut

Dimëror

2 0 30 2
FE0Z02 Etika në biznes

Dimëror

2 0 30 2
FE0Z03 Bazat e ekonomisë

Dimëror

2 0 30 2
FE0Z04 Financat publike

Veror

2 0 30 2
FE0Z05 Komunikimi në biznes

Veror

2 1 45 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti Juridik
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FJ0Z02 Drejtësia dhe çështjet e brendshme në BE

Veror

2 0 30 2
FJ0Z03 Historia e BE

Dimëror

2 0 30 2
FJ0Z04 E drejta e Organizatave joqeveritare

Dimëror

1 2 30 2
FJ0Z05 Komunikim dhe Marrëdhëniet me publikun

Veror

2 0 30 2
FJ0Z06 Të drejtat njerëzore

Dimëror

2 0 30 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti Filologjik
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FJ0Z01 Gjuhë shqipe

Dimëror

2 0 30 2
FJ0Z02 Gjuhë maqedone

Dimëror

2 0 30 2
FJ0Z03 Gjuhë gjermane

Dimëror

1 2 30 2
FJ0Z04 Gjuhë frënge

Veror

1 2 30 2
FJ0Z05 Gjuhë angleze

Veror

1 2 30 2
FJ0Z06 Kulturë shqiptare dhe civilizim

Veror

2 0 30 2
FJ0Z07 Komunikim multietnik

Veror

2 0 30 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti i Kulturës Fizike
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FК0Z01 Akrobatikë

Veror

0 2 30 2
FК0Z02 Lojëra elementare

Dimëror

0 2 30 2
FК0Z03 Marketing sportiv

Veror

2 1 45 2
FК0Z04 Futboll i vogël

Veror

1 2 45 2
FК0Z05 Analizë kompjuterike e garave

Dimëror

2 0 30 2
FК0Z06 Tenis dhe ping-pong

Veror

0 2 30 2
FК0Z07 Lojëra popullore

Dimëror

1 1 30 2
FК0Z08 Fitnes

Dimëror

1 1 30 2
FК0Z09 Volejboll në plazh

Veror

2 0 30 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti i Arteve
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FА0Z01 Historia e artit

Dimëror

2 0 30 2
FА0Z02 Estetika dhe historia e muzikës

Dimëror

2 0 30 2
FА0Z03 Lojëra skenike

Veror

2 0 30 2
FА0Z04 Diksion

Veror

1 2 30 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti i Shkencave Aplikative
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
F0Z01 Procesi i planifikimit

Veror

2 0 30 2
FJ0Z02 Mbrojta ligjore e ndërmarrjeve

Dimëror

2 0 30 2
FJ0Z03 Strategjitë e mjedisit

Dimëror

2 0 30 2
FJ0Z04 Njeriu makinë

Veror

1 2 30 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakultetit për administrim të biznesit
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FB0Z01 Etika në administratën shtetërore

Veror

2 0 30 2
FB0Z02 Ndryshimet shoqërore dhe globalizimi

Dimëror

2 0 30 2
FB0Z03 Integrimet ekonomike evropiane

Veror

2 0 30 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - FTUU
Kodi
Lëndët zgjedhore
Semestri
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FB0Z01 Procesi i konservimit të ushqimit

Dimëror

2 0 30 2
FB0Z02 Higjiena dhe sanitaria në industrinë ushqimore

Dimëror

2 0 30 2
FB0Z03 Kontrolli dhe sigurimi i ushqimit

Veror

2 0 30 2
FB0Z04 Bazat e dietoterapisë

Veror

1 2 45 2
FB0Z05 Bazat e gastronomisë

Veror

2 1 45 2
FBОZ06 Shkenca mbi ushqimin

Dimëror

2 1 45 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti