Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Cikli II

 

LISTA E LËNDËVE TË LIRA ZGJEDHORE NË NJËSITË E USHT-së
CIKLI I DYTË I STUDIMEVE

Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti Filozofik
Kodi
Lëndët zgjedhore
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FFP0Z5 Psikologjia e komunikimit 2 1 45 2
FFK002 Teknologjia mësimore 2 1 45 2
FFS010 Sociologjia e globalizimit 2 1 45 2
FFH1Z2 Pozita e Shqipërisë në marrëdhëniet ndërkombëtare(v.1919-fillimi i sh.XXI) 2 1 45 2
FEM102 Filozofia e shek. XX 2 1 45 2
FOM1Z7 Drama dhe teatri arab 2 1 45 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - FSHMN
Kodi
Lëndët zgjedhore
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FNG5З4 Gjeografia urbane 3 1 45 2
FNE604 Problemet globale ekologjike 2 1 45 2
FNM8Z5 Statistika matematikore 2 1 45 2
FNB603 Kapituj të zgjedhur në biologji 2 1 45 2
FNI7Z5 Sistemet multimediale dhe aplikacionet 2 1 45 2
FNK7Z7 Kimi toksikologjike 2 1 45 2
FNF9Z8 Fizikë e rrezatimit 2 1 45 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti Juridik
Kodi
Lëndët zgjedhore
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FJJ002 E dretjta dministrative- programi i zbatuar 2 1 45 2
FJJ006 E drejta e Marrëveshjes 2 1 45 2
FJJ004 E drejta e BE 2 1 45 2
FJJ004 Kriminalistika 2 1 45 2
FJMG9Z3 Debate publike kundrejt Spektaklit televiziv 2 1 45 2
FJMG10Z3 Semiotika në Marrëdhëniet me publikun 2 1 45 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti Filologjik
Kodi
Lëndët zgjedhore
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
SHML002 Literatura bashkëkohore shqiptare (IV) 2 1 45 2
SHML0Z2 Mitologjia shqiptare 2 1 45 2
MM0Z9 Studim i  dorëshkrimeve të trashëguara maqedonase 2 1 45 2
MML0Z8 Pasqyra e tjetrit-imagologjia 2 1 45 2
AML0Z5 Një autor-Shekspiri 2 1 45 2
AM0Z8 Globalizimi dhe identiteti gjuhësor 2 1 45 2
GJM0Z5 Trajtëformimi në gjuhën gjermane 2 1 45 2
FFM1Z3 Civilizimi francez 2 1 45 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti i kulturës fizike
Kodi
Lëndët zgjedhore
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
EFM0Z4 Aktiviteti sportiv dhe shëndeti 2 1 45 2
MSM006 Organizim i ngjarjeve sportive 2 1 45 2
SSM005 Teoria dhe metodologjia e trajnimit sportiv 2 1 45 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - Fakulteti i Arteve
Kodi
Lëndët zgjedhore
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
FLUM0I1 Arti piktural 1b 2 1 45 2
FLUM0I1 Skluptura 1b 2 1 45 2
FLUM0I1 Grafika 1b 2 1 45 2
FLUM0I4 Dizajni grafik 1b 2 1 45 2
Lista e lëndëve të lira zgjedhore - FTUU
Kodi
Lëndët zgjedhore
Ligjërata
Ushtrime
Nr. i orëve
ECTS
BRM105 Zhvillimi rural 2 1 30 3
МТU002 Marketingu i  produkteve ushqimore 2 1 30 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti