Akusheri - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2013
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë
Programi studimor
 Akusheri
Drejtimi
 Akusheri
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMA001 O Anatomi 5
FMA002 O Kujdesi  mjeksor 8
FMA102 O Psikologji mjekësore me aftësitë komunikuese 4
LPA004 O Biologjia humane 5
FMA1Z1 Z Statistikë mjeksore me informatikë mjeksore 4
FMA2Z1 Z Sociologji mjeksore 4
FMA0Z2 Z Gjuhë angleze 4
FMA2Z2 Z Gjuhë gjermane 4
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMA201 O Fiziologji 5
FMA202 O Kujdes mjeksor II 6
FMA101 O Histologji 5
FMA103 O Patologji 5
FMA004 O Mësim praktik 5
FMA0Z3 Z Biokimi 4
FMA1Z3 Z Transfuziologji me imunologji 4
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMA005 O Gjinekologji me kujdes 7
FMA105 O  Faramkologji 6
FMA205 O Mjekësi interne me kujdes 6
FMA305 O Akusheri me kujdes I 7
FMA0Z4 Z Embriologji me gjenetikë humane 4
FMA1Z4 Z Mbrojtja shëndetësore me patronazh 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMA405 O Akusheri me kujdes I 6
FMA106 O Kirurgji me kujdes 4
FMA206 O Situatat emergjente në mjekësi 4
FMA007 O Edukimi shëndetësor 4
FMA107 O Etikë 4
FMA104 O Mësimi praktik 5
FMA0Z5 Z Infektologji me kujdes 3
FMA1Z5 Z Preventiva në gjinekologji dhe akusheri 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMA505 O Akusheri me kujdes III 7
FMA006 O Pediatri me neontologji 6
FMA306 O Epidemiologji 4
FMA406 O Mikrobiologji 4
FMA207 O Higjienë mentale me psikiatri dhe kujdes 5
FMA0Z6 Z Neurologji me kujdes 4
FMA1Z6 Z Anestezi, reanimacion dhe trajtimi intenziv 4
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMA2Z5 O Higjienë 4
FMA3Z5 O Kujdesi Primar Shëndetësor 4
FMA2Z6 O Onkologji me terapi paliative 4
FMA0Z7 O Udhëheqja e lindjes 4
  O Punim diplome 6
FMA3Z6 Z Mjeksi sociale 4
FMA4Z6 Z  Ekologji 4
FMA1Z8 Z Dermatovenerologji me kujdes 4
FMA2Z8 Z Endokrinologji 4
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e