Farmaci - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË DHE TË DYTË

 
Viti
2013
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë
Programi studimor
Farmaci
Drejtimi
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMF001 O Kursi hyres 3
FMF101 O Kimi e pergjithshme dhe inorganike 8
LPF001 O Matematike 5
FMF302 O Biologji e pergjithshme dhe qelizore 5
LPF002 O Biofizike 7
LPA001 O Gjuhe angleze 2
LPS002 O Sport  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMF201 O Statistike zbatuar 3
FNF106 O Botanike farmaceutike 7
FMF401 O Kimi analitike 8
FMF002 O Bazat e kimise organike 8
FMF601 O Evaluimi i substancave farmakopeale 2
LPA101 O Gjuhe angleze 2
LPS102 O Sport  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMF102 O Analiza instrumentale farmaceutike 7
FMF501 O Kimi bioorganike 10
FMF003 O Anatomi 5
FMF503 O Farmaci sociale dhe metodologji 2
FMF301 O Kimi fizike 6
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMF005 O Fiziologji 4
FMF502 O Mikrobiologji 4
FMF203 O Bazat e imunologjise 3
FMF303 O Fitokimi 7
FMF403 O Kimi farmaceutike i 7
FMF202 O Biokimi 5
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMF105 O Bazat e teknologjise farmaceutike 8
FMF104 O Farmakognozi 9
FMF103 O Patologji me patofiziologji 7
FMF204 O Bazat e farmakologjise 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMF304 O Teknologji farmaceutike 10
FMF504 O Bazat e fitoterapise 3
FMF404 O Bazat e farmakologjise 7
    Projekt individual 4
FMF0Z1 Z Shendeti publik 2
FMF0Z2 Z Higjiene 2
FMF0Z3 Z Analiza e drogave bimore 2
FMF0Z4 Z Farmakoekonomi 2
FMF0Z5 Z Historia e farmacise 2
FMF0Z6 Z Bazat e ekologjise 2
FMF0Z7 Z Farmakoepidemiologji 2
FMF0Z8 Z Kozmetologji 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMF205 O Teknologji farmaceutike-kurs i larte 8
FMF305 O Biofarmaci 7
FMF405 O Kimi farmaceutike iii 10
FMF505 O Ushqimi dhe te ushqyerit 5
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMF006 O Hyrje ne farmaci klinike 5
FMF106 O Toksikologji 8
FMF206 O Legjislacion dhe analitika e barnave 9
FMF306 O Biokimi klinike 5
FMF406 O Farmakoinformatike 3
 
Semestri
IX
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FMF007 O Farmaci klinike dhe terapeutiket 10
  Z Moduli I: Teknologji farmaceutike 5
  Z Moduli II: Kontrolle e kualitetit te barnave 5
  Z Moduli III: Farmakognozi 5
  Z Moduli IV: Shkencat biomolekulare 5
  Z Moduli V: Farmaci sociale 5
  Z Moduli VI: Kimi farmaceutike 5
 
Semestri
X-opcioni A
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Praktike profesionale 20
    Punim diplome 10
 
Semestri
X-opcioni B
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Praktike laboratorike 20
    Punim diplome 10
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të