Farmaci (Shkencat farmaceutike) - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë
Programi studimor
Farmaci
Drejtimi
Magjistër i shkencave farmaceutike
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Teknologjia farmaceutike-kurs i lartë 8
  O Biofarmaci 7
  O Kimi farmaceutike III 10
  O Ushqimi dhe te ushqyerit 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Hyrje ne farmaci klinike 4
  O Toksikologji 9
  O Legjislacion dhe analitika e barnave 7
  O Biokimi klinike 7
  O Farmakoinformatikë 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Farmaci klinike dhe terapeutiket 10
  O Te shkruarit, etika dhe filozofia e te shkruarit 5
  Z Lëndë zgjedhore I 5
  Z Lëndë zgjedhore II 5
  Z Lëndë zgjedhore III 5
    Lëndët zgjedhore  
    Farmakoepidemiologji  
    Bioteknologji  
    Farmakogjenetikë  
    Njohja e produkteve ushqimore  
    Ekologji  
    Kozmetikë  
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Punim i magjistratures 30
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve