Infermieri - Cikli I - 2007

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2007
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë
Programi studimor
Infermieri
Drejtimi
Infermieri
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Anatomi 6
  O Fiziologji 6
  O Gjuhë latine 2
  O Biofizikë 3
  O Biologji molekulare dhe gjenetikë 4
  O Infermieristika I 3
  O Psikologji mjekësore dhe aftësitë komunikuese 2
  Z Gjuhë angleze shkalla I 2
  Z Shëndet publik 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Patofiziologji 3
  O Histologji 5
  O Infermieristika II 3
  O Etikë mjekësore dhe Deontologji  2
  O Biokimi 3
  O Terminologji mjekesore 3
  O Praktikë  infermieristike 7
  Z Gjuhë angleze shkalla II 2
  Z Mjedis shëndetësor 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Mikrobiologji 3
  O Farmakologji 4
  O Mjekësi urgjente dhe reanimacion 7
  O Ekonomi dhe menaxhim shëndetësor 2
  O Sëmundjet infektive 3
  O Patologji 3
  O Laboratori klinike 4
  Z Psikologji mjekesore 2
  Z Akupunkturë 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Mjekësi interne 6
  O Ekologji me higjienë 2
  O Kirurgji e përgjithshme 3
  O Transfuziologji 5
  O Imunologji 2
  O Puerikulturë 2
  O Praktikë infermieristike 6
  Z Pedagogji mjekesore 2
  Z Informatikë shkalla II 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Otorinolaringologji 4
  O Neurologji 4
  O Ortopedi me traumatologji 4
  O Geriatri 2
  O Pediatri 2
  O Radiologji 2
  O Praktikë infermieristike 8
  Z Prevenca e infeksioneve në bllokun operativ 2
  Z Toksikologji 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Planifikimi familjare dhe kontracepcioni 3
  O Oftalmologji 5
  O Gjinekologji me akusheri 2
  O Psikiatri 6
  O Urologji 4
  O Fizioterapi 2
  O Praktikë infermieristike 4
  Z Epidemiologji 2
  Z Ndihma e parë 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e
image Një delegacion i Universitetit të Tetovës, nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime studentore
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare 
image Një delegacion nga Universiteti “Onsekiz Mart”, nga Çanakalaja e Republikës së Turqisë, i kryesuar
image Në Universitetin e Tetovës u prezantua programi Fulbright Scholar nga Ambasada e Shteteve të