Arkitekturë - Cikli I - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2008
Fakulteti
SHKENCAVE TË ZBATUARA
Programi studimor
ARKITEKTURË
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPN001 O Statika dhe konstruksionet në arkitekturë- hyrje 5
LPM002 O Matematika I 3
FAA001 O Historia, arti dhe kultura e arkitekturës I 4
LPA003 O Gjeometria deskriptive, CAAD 4
FAA002 O Formesimi dhe metodat e projektimit 4
LPF004 O Vizatimi dhe komunikimi vizual I 4
LPA0Z1 Z Gjuhë angleze I - e përgjithshme 3
FAA0Z1 Z Gjuhë gjermane I - e përgjithshme 3
FAA0Z2 Z Modelimi arkitektonik 3
FAA0Z3 Z Aplikimi i programeve kompjuterike, CAAD 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA003 O Urbanizmi- hyrje 4
LPN005 O Mekanika dhe rezistenca e materialeve 5
LP006 O Fizika dhe ekologjia e ndertimit 4
FZA101 O Historia, arti dhe kultura e arkitekturës II 4
LPN007 O Materialet ndertimore 3
LPF104 O Vizatimi dhe komunikimi vizual II 4
LPA0Z1 Z Gjuhe angleze II- teknike 3
LP0Z2 Z Gjuhë gjermane  II- teknike 3
LPA1Z3 Z Matematika II 3
FZA0Z4 Z Strategjite hapsirore – materiali, ngjyra dhe drita 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA102 O Projektimi i hapësirës- Studio 1 6
FZA004 O Strukturat konstruktive dhe projektimi 3
FZA005 O Analiza tredimensionale e formës 5
LPN101 O Sistemet konstruktive dhe dimensionimi- Statika 1 4
FZA006 O Konstruksionet arkitektonike I 4
FZA201 O Arkitektura bashkohore dhe moderne 2
LPG0Z4 Z Anatomia e formës 3
FZA0Z5 Z Arkitektura e mbrendshme- enterieri 3
LPS0Z5 Z Sociologjia dhe psikologjia e banimit 3
FZA0Z6 Z Arkitektura dhe mjedisi 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA007 O Projektimi i objekteve te banimit-Studio 2 6
FZA008 O Projektimi i objekteve shoqerore- Studio 3 6
FZA106 O Konstruksionet arkitektonike II 4
FZA009 O Teknikat bashkohore te ndertimit 3
FZA00A O Inçizimi dhe mirembajtja e ndertesave 3
FZA00B O Kornizat ligjore te ndertimit dhe punes 2
LPG1Z4 Z Skenografia, muzika dhe fotografia 3
LPN0Z6 Z Konstruksionet e betonit 3
LPN0Z7 Z Instalimet 3
LPN0Z8 Z Ekonomia ndertimore 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA00C O Projektimi konstruktivo- hapsiror- Studio 4 6
FZA103 O Projektimi urbanistik- Studio 5 6
FZA00D O Projektimi i hapsirave te lira- Studio 6 4
FZA206 O Konstruksionet arkitektonike III 4
FZA10A O Renovimi dhe adaptimi i ndertesave 2
FZA00E O Zhvillimi dhe zbatimi i projektit 2
LPN 0Z9 Z Konstruksionet e çelikut 3
LPN 0ZA Z Konstruksionet e drurit 3
FZA0Z7 Z Ndertimet e idustrializuara 3
FZA0Z8 Z Proceset e planifikimit 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA00F O Teoria dhe kritika ne arkitekture 2
FZA00G O Pune seminariku- shkencore 2
FZA00H O Prezentim firmash 2
FZA00I O Prezentimi teknik dhe komunikimi 2
FZA00J O Praktike 8 javore- Projekt interdisiplinar 10
FZA00K O Tema e Bachelor-it 12
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti