Arkitekturë - Cikli I - 2012/2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012/2013
Fakulteti
SHKENCAVE TË ZBATUARA
Programi studimor
ARKITEKTURË
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA001 O ELEMENTET E PROJEKTIMIT 5
FZA002 O GJEOMETRIA DESKRIPTIVE 1 4
FZA003 O KONSTRUKSIONET ARKITEKTONIKE 1A 5
LPA001 O ART FIGURATIV 3
LPM002 O MATEMATIKA 1 3
LPN003 O PRINCIPET E STATIKES DHE MEKANIKA TEKNIKE 4
LPA0Z1 Z HISTORIA E ARTIT 3
FZA0Z1 Z MODELIMI ARKITEKTONIK 3
FZA0Z2 Z APLIKIMI I PROGRAMEVE KOMPJUTERIKE, CAD1 3
FAF0Z2 Z GJUHË E HUAJ 1 3
    6 obligative dhe 2 lende zgjedhore  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA101 O BAZAT E PROJEKTIMIT 5
FZA102 O GJEOMETRIA DESKRIPTIVE 2 4
FZA103 O KONSTRUKSIONET ARKITEKTONIKE 1B 5
LPA101 O FORMËSIMI PLASTIK 3
LPM102 O MATEMATIKA 2 3
LPN103 O REZISTENCA E MATERIALEVE 4
LPN0Z3 Z MATERIALET NDËRTIMORE 3
FZA0Z3 Z ANALIZA E FORMES 3
FZA1Z2 Z APLIKIMI I PROGRAMEVE KOMPJUTERIKE, CAD2 3
LPF1Z2 Z GJUHË E HUAJ 2 3
    6 obligative dhe 2 lende zgjedhore  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA201 O STUDIO ARKITEKTONIKE 1 5
FZA004 O PROJEKTIMI URBANISTIK 1A 4
FZA203 O KONSTRUKSIONET ARKITEKTONIKE 2A 5
FZA005 O HISTORIA E ARKITEKTURES 1 4
FZA006 O FIZIKA ARKITEKTONIKE 1 3
LPN203 O STATIKA 1 3
FZA0Z4 Z PERSPEKTIVA 3
FZA2Z2 Z 3D MODELIM 3
FZA0Z5 Z LËNDË NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 3
    6 obligative dhe 1 lende zgjedhore dhe 1 nga lndet e lira  
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA301 O STUDIO ARKITEKTONIKE 2 5
FZA104 O PROJEKTIMI URBANISTIK 1B 4
FZA303 O KONSTRUKSIONET ARKITEKTONIKE 2B 5
FZA105 O HISTORIA E ARKITEKTURES 2 4
FZA0Z3 Z METODAT E DIZAJNIMIT 3
FZA0Z6 Z DOKUMENTIMI DHE HULUMTIMI I NDËRTIMEVE TRASHIGIMORE 3
LPM005 Z SISTEMETGEOINFORMATIKE (GIS) 3
FZA0Z7 Z FIZIKA ARKITEKTONIKE 2 3
FZA0ZS Z SOCIOLOGJIA DHE PSIKOLOGJIA E BANIMIT 3
FZA0Z8 Z LËNDË NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 3
    4 obligative dhe 3lende zgjedhore dhe 1 nga lendet e lira  
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA401 O STUDIO ARKITEKTONIKE 3 5
FZA204 O PROJEKTIMI URBANISTIK 2A 4
FZA403 O KONSTRUKSIONET ARKITEKTONIKE 3A 4
FZA205 O HISTORIA E ARKITEKTURES 2 4
FZA1Z6 Z KONZERVIMI DHE RESTAVRIMI I NDËRTIMEVE TRASHIGIMORE 3
FZA1Z3 Z KOPOZICIONI ARKITEKTONIK 3
LPJ006 Z KORNIZAT LIGJORE NË NDËRTIM 3
LPN009 Z INSTALIMET NË ARKITEKTURË 3
LPN007 Z BETON DHE KONSTRUKSIONET E BETONIT TË ARMUAR 3
FZA0Z9 Z LËNDË NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 3
    4 obligative dhe 3 lende zgjedhore dhe 1 nga lendet e lira  
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA501 O STUDIO ARKITEKTONIKE 4 5
FZA502 O STUDIO ARKITEKTONIKE 5 5
FZA304 O PROJEKTIMI URBANISTIK 2B 4
FZA503 O KONSTRUKSIONET ARKITEKTONIKE 3B 4
FZA2Z6 Z REVITALIZIMI I TRASHIGIMISË NDËRTIMORE 3
FZA0ZA Z DIZAJNI INDUSTRIAL 3
FZA0ZB Z ARKITEKTURA TRADICIONALE 3
FZA0ZC Z ARKITEKTURA E BRENDSHME - enterieri 3
LPN009 Z KONSTRUKSIONET E ÇELIKUT 3
FZA0ZD Z LËNDË NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 3
    4 obligative dhe 3 lende zgjedhore dhe 1 nga lendet e lira  
       
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA601 O STUDIO ARKITEKTONIKE  6 5
FZA404 O PROJEKTIMI I SIPËRFAQEVE PUBLIKE 5
FZA007 O TEORIJA E ARKITEKTURËS 4
FZA0ZI Z MENAXHMENTI DHE ORGANIZIMI I NDËRTIMEVE 3
FZA0ZE Z PROJEKTIMI PARAMETRIK 3
FZA0ZF Z PEJSAZHI URBAN 3
FZA0ZG Z TEKNOLOGJITË BASHKOHORE TË NDËRTIMIT 3
FZA0ZH Z ZHVILLIMI DHE ZBATIMI I PROJEKTIT 3
LPN010 Z KONSTRUKSIONET E DRURIT 3
FZA1ZC Z ARKITEKTURA E BRENDSHME  2 3
FZA0ZI Z LËNDË NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 3
    4 obligative dhe 3 lende zgjedhore dhe 1 nga lendet e lira  
       
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZA009 O ESKURZIONI PROFESIONAL 3
FZA010 O METODOLOGJIA E HULUMTIMEVE SHKENCORE 3
FZA011 O PRAKTIKA - 8 JAVORE/projekt interdisciplinar 6
FZA012 O TEMA E BACHELORIT 15
FZA0ZJ Z LËNDË NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 3
    4 obligative  dhe 1 nga lendet e lira  
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve