Arkitekturë - Cikli II - 2008/2009

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008/2009
Fakulteti
SHKENCAVE TË ZBATUARA
Programi studimor
Arkitektura
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
МАП01 O Projektimi i hapësirës –  Projektimi 1 8
МАП02 O Projektimi i objekteve të banimit –  Projektimi 2 8
МАП03 O Banimi i koncentruar vertikal dhe horizontal 2
МАП04 O Objektet e Banimit 2
МАП05 O Format e hapësirave 2
МАП06 O Drita, ngjyra dhe materialet eksperimentale 2
МАП07 Z Banimi ne vendet ne zhvillim 3
МАП08 Z Arkitektura tradicionale e shek. XIX dhe XX 3
МАП09 Z Projektimi pa bariera 3
МАП10 Z Format elementare te ndertimit 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
МАП11 O Projektimi i objekteve shoqerore-Projekti 3 8
МАП12 O Projektimi konstruktivo hapesinor-Projekti 4 8
МАП13 O Teknologjite dhe materialet e reja 2
МАП14 O Konstruksionet pneumatike dhe membranore 2
МАП15 O Objektet e kultures , sportit dhe rekreacionit 2
МАП16 O Objektet administrative 2
МАП17 Z Arkitektura temporore 3
МАП18 Z Arkitektura bashkohore Evropjane 3
МАП19 Z Energjia dhe nderimi solar 3
МАП20 Z Bionika dhe arkitektura 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
МАП21 O Projektimi Urbanistik-Projekt 5 8
МАП22 O Projektimi i hapeserivae te lira-Projekt 6 8
МАП23 O Vegjetacioni dhe hapesira urbane 2
МАП24 O Hapesirat e lira dhe urbanizmi 2
МАП25 O Morfologjia e qytetit 2
МАП26 O Trajtimi i zonave te vecanta urbanistike 2
МАП27 Z Koncervimi, restarvimi dhe revitalizimi 3
МАП28 Z Analiza e qytetiti dhe silueta 3
МАП29 Z Teoria dhe psikologjia e ambientit 3
МАП30 Z Ekskurzioni profesional 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
МАП31 O Tema e masterit ( Master Thesis ) 30
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët dhe profesorët e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, të Fakultetit Filologjik të
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e
image Një delegacion i Universitetit të Tetovës, nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime studentore
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare 
image Një delegacion nga Universiteti “Onsekiz Mart”, nga Çanakalaja e Republikës së Turqisë, i kryesuar