Inxhinieri Ekonomike - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
SHKENCAVE TË ZBATUARA
Programi studimor
INXHINIERI EKONOMIKE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
1 O Menaxhmenti proektues 5
2 O Zhvillimi i bizneseve te reja 5
3 O Ekonomia inxhinierike 5
4 O Inxhinieria konkurente I 5
1 Z Proceset bashkohore prodhuese 5
2 Z Gjuhe e huaj 5
3 Z Zhvillimi i produkteve te reja I 5
4 Z Sistemet informative te biznesit 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
1 O Menaxhimi i mjedisit jetesor 5
2 O Menaxhimi me metoda bashkohore te prodhimit 5
3 O Menaxhmenti i furnizimit zinxhiror 5
4 O Inxhinieria konkurente II 5
1 Z Inxhinieringu afarist 5
2 Z Gjuhe e huaj 5
3 Z Zhvillimi i produkteve te reja II 5
4 Z Menaxhmenti i vendimarrjes afariste 5
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
1 O Modelimi dhe simulimi i proceseve 5
2 O Proceset bashkohore te  prodhimit dhe teknologjite 5
3 O Planifikimi dhe menaxhimi me prodhimtarine 5
4 O Sistemet e integruara CAD/CAM/CAE 5
1 Z Metodat bashkohore per reciklim te materialeve 5
2 Z Zhvillimi i resurseve njerzore 5
3 Z Menaxhmenti teknologjik dhe inovacionet 5
4 Z Metodat dhe teknikat ne mirmbajtje 5
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Tema e masterit ( Master Thesis ) 30
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e