Mekatronikë - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
SHKENCAVE TË ZBATUARA
Programi studimor
MEKATRONIKE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPM001 O Matematika I 6
LPM002 O Fizika inxhinierike 6
FZM001 O Materialet inxhinierike 6
FZM002 O Bazat e elektroteknikes I 6
LPF0Z1 O Gjuhe angleze teknike I 3
FZM0Z1 Z Teknologjia informative shkathtesite e avancuara 3
FZM0Z2 Z CAD - Vizatim teknik me kompjuter 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPM101 O Matematika II 6
FZM101 O Materialet ne mekatronike 6
FZM003 O Statika dhe rezistenca e materialeve 6
FZM004 O 3 D inxhinieris 6
FZM0Z3 Z Bazate e elektroteknikes II 3
LPF1Z1 Z Gjuhe angleze teknike II 3
FZM1Z1 Z Inxhinierie kompjuterike 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZM005 O Qarqet elektrike 6
FZM006 O Bazat e programimit 5
FZM007 O Kinetika dhe kinematika 5
FZM008 O Teknika digjitale 6
LPM0Z2 Z Matematika III 3
FZM0Z4 Z Teknika e mikrokumpjuterave 3
FZM0Z5 Z Baza e te dhenave - Access 3
FZM0Z6 Z Bazete e mekanikes prcize 3
FZM0Z7 Z Lende nga lista e fakulteteve -USHT 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZM009 O Teknologjia prodhuese ne mekatroniken I 6
FZM106 O Inxhinieria e softverit 6
FZM010 O Detalet e makinave dhe konstrukcioni 5
FZM011 O prodhimtaria maqinerike 5
FZM0Z8 Z Saldimi dhe procedurat e peraferta 3
FZM0Z9 Z Senzoret dhe aktuatoret 3
FZMZA Z Hulumtimi dhe kontrolli i produkteve 3
FZM0ZB Z Termodinamika dhe paisjet termoteknike 3
FZM0ZB Z Lende nga USHT-ja 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZM012 O Oscilimet 6
FZM109 O Teknologjia prodhues ene mekatroniken II 6
FZM013 O Regullimi teknik 5
FZM014 O Qarqet elektrike 5
FZM0ZC Z Riqarkullimi i materialeve 3
FZM0ZD Z MEMS- sistemi 3
FZM0ZE Z Zhvillimi i orientuar i softverit 3
FZM0ZF Z Lende nga lista e fakulteteve -USHT 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FZM015 O Kontrolli i proceseve 4
FZM016 O Energjia, burimet e energjise 3
FZM017 O Praktika profesionale 5
FZM018 O Punimi i diplomes 10
FZMOZG Z Inxhinieria e mjedisit 3
FZM0ZH Z Njeri-makine 3
FZM0ZI Z Menaxhimi i kualitetit te prodhimit 3
FZM0ZJ Z Lenda nga lista e fakulteteve -USHT 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të