Ndërtimtari - CIkli I - 2011

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
 2011
Fakulteti
SHKENCAVE TË ZBATUARA
Programi studimor
NDERTIMTARI
Drejtimi
1. KONSTRUKTIV DHE 2. RRUGË DHE INFRASTRUKTURË
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNRI1 O MATEMATIKË I 6
BNRI2 O GJEOMETRI DISKRIPTIVE 5
BNRI3 O MEKANIKË TEKNIKE 6
BNRI4 O KONSTRUKSIONET NDËRTIMORE 5
BNRI5 Z LËNDË ZGJEDHORE (1-4) /
BNRI6 Z LËNDË ZGJEDHORE (1-4) /
BNRI7 Z LËNDË NGA LISTA E PËRGJITHËSHME E UNIVER. 2
BNRI8 Z (1) BAZAT E CAD-it 3
BNRI9 Z (2) GJUHE ANGLEZE/GJUHE GJERMANE 3
BNRI10 Z (3) MBROJTJA NE PUNE 3
BNRI11 Z (4) FIZIKA NDERTIMORE 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNRI12 O MATEMATIKË  II 7
BNRI13 O MATERIALET  NDERTIMORE II 5
BNRI14 O VIZATIM TEKNIK I OBJEKTEVE - APLIKIMI I ACAD-it 6
BNRI15 O REZISTENCA  E MATERIALEVE 6
BNRI16 Z LËNDË ZGJEDHORE (5-8) /
BNRI17 Z LËNDË NGA LISTA E PËRGJITHËSHMË E UNIVER. 2
BNRI18 Z (5) GJUHË PROF. ANGLEZE /GJUHË GJERMANE 4
BNRI19 Z (6) BAZAT E EKONOMISË NË NDERTIM 4
BNRI20 Z (7) BAZAT E INFORMATIKËS 2
BNRI21 Z (8) BAZAT E PROGRAMIMIT 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNRI22 O TEORIA E STRUKTURAVE I 7
BNRI23 O GJEODEZI 7
BNRI24 O MEKANIKA E FLUIDEVE 5
BNRI25 O GJEOMEKANIKË 5
BNRI26 Z LËNDË ZGJEDHORE (10-12) /
BNRI27 Z LËNDË NGA LISTA E PËRGJITHËSHME E UNIVERS. 2
BNRI28 Z (10) TRUKTURAT E DRURIT 4
BNRI29 Z (11) OBJEKTET HIDROTEKNIKE 4
BNRI30 Z (12) UJESJELLJA DHE MELIORIMI 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNRI31 O STRUKTURAT E BETONIT I 6
BNRI32 O STRUKTURAT METALIKE I 6
BNRI33 O PROJEKTIMI DHE NDËRTIMI I RRUGËVE 6
BNRI34 O GJEOLOGJI INXHINJERIKE 6
BNRI35 Z LËNDË ZGJEDHORE (13-17) /
BNRI36 Z LËNDË ZGJEDHORE (13-17) /
BNRI37 Z LËNDË NGA LISTA E PËRGJITHËSHME E UNIVER. 2
BNRI38 Z (13) PUNËT E DHEUT DHE TUNELET 2
BNRI39 Z (14) STABILITETI DHE DINAMIKA E STRUKTURAVE 2
BNRI40 Z (15) UJESJELLËSI DHE KANALZIMI 2
BNRI41 Z (16) SISTEMET PËR MBROJTJEN E AMBIENTIT JETËSOR 2
BNRI42 Z (17) RREGULLATIVA LIGJORE NE NDËRTIM 2
 
Drejtimi
1. KONSTRUKTIV
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNRI43 O ORGANIZIMI I NDËRTIMIT DHE MEKANIZIMI 6
BNRI44 O PROJEKTIMI I FONDAMENTEVE 6
BNRI45 O TEKNIKA DHE TEKNOLOGJIA E BETONIT 6
BNRI46 Z LËNDË ZGJEDHORE (18-22) /
BNRI47 Z LËNDË ZGJEDHORE (18-22) /
BNRI48 Z (18) TEORIA E STRUKTURAVE II 6
BNRI49 Z (19) STRUKTURAT E BETONIT II 6
BNRI50 Z (20) STRUKTURAT METALIKE II 6
BNRI51 Z (21) PROJEKTIM ASEIZMIK I STRUKTURAVE 6
BNRI52 Z (22) FIDIK 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNRI53 Z LËNDË ZGJEDHORE (22-27) /
BNRI54 Z LËNDË ZGJEDHORE (22-27) /
BNRI55 Z LËNDË ZGJEDHORE (22-27) /
BNRI56 O PËRPUNIMI I PROJEKTIT 6
BNRI57 O PËRPUNIMI I TEZËS SË BACHELOR-it 9
BNRI58 Z (22) SHQYRTIMI I KONSTRUKSIONEVE 5
BNRI59 Z (23) PUNËT FINALE - INSTALIMET 5
BNRI60 Z (24) FONDIMI SPECIAL 5
BNRI61 Z (25) MIRËMBAJTJA DHE SANIMI I OBJEKTEVE 5
BNRI62 Z (26) PLANIFIKIMI I INFRASTRUKTURËS 5
BNRI63 Z (27) STRUKTURAT BASHKËKOHORE TË MBULESAVE 5
 
Drejtimi
1. RRUGË DHE INFRASTRUKTURË
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNRI43 O ORGANIZIMI I NDËRTIMIT DHE MEKANIZIMI 6
BNRI44 O PROJEKTIMI I FONDAMENTEVE 6
BNRI45 O PLANIFIKIMI I INFRASTRUKTURËS 6
BNRI46 Z LËNDË ZGJEDHORE (19-23) /
BNRI47 Z LËNDË ZGJEDHORE (19-23) /
BNRI48 Z (19) BAZAT E TUNELEVE 6
BNRI49 Z (20) TEKNIKA DHE TEKNOLOGJIA E BETONIT 6
BNRI50 Z (21) KONSTRUKSIONET RRUGORE 6
BNRI51 Z (22) RREGULLIMI I LUMENJËVE 6
BNRI52 Z (23) FIDIK 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BNRI53 Z LËNDË ZGJEDHORE (24-28) /
BNRI54 Z LËNDË ZGJEDHORE (24-28) /
BNRI55 Z LËNDË ZGJEDHORE (24-28) /
BNRI56 O PËRPUNIMI I PROJEKTIT 6
BNRI57 O PËRPUNIMI I TEZËS SË BACHELOR-it 9
BNRI58 Z (24) URBANIZMI DHE VENDBANIMET 5
BNRI59 Z (25) SHQYRTIMI I KONSTRUKSIONEVE 5
BNRI60 Z (26) MIRËMBAJTJA DHE SANIMI I OBJEKTEVE 5
BNRI61 Z (27) FONDIMI SPECIAL 5
BNRI62 Z (28) PROJEKTIMI DHE NDËRTIMI I HEKURUDHAVE 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të