Biologji - CIkli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
BIOLOGJI
Drejtimi
Arsimor
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNB001 O Biologjia e qelizës 9
FNB002 O Anatomia e njeriut 5
FNB003 O Kimia e përgjithëshme dhe inoorganike 6
FNB004 O Informatika 6
FNB705 Z Matematika 2
FNB736 Z Statistika me biometri 2
FNB032 Z Gjuha angleze I 2
  OP Lëndë opcionale nga lista e përgjithëshme e USHT 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNB103 O Kimia organike 6
FNB005 O Anatomi dhe morfologji e bimëve 8
FNB006 O Histologjia dhe embriologjia 8
FNB737 Z Gjuhë angleze II 4
FNB738 Z Etnobiologjia 4
FNB132 Z Fizika 4
  OP Lëndë opcionale nga lista e përgjithëshme e USHT 2
  OP Lëndë opcionale nga lista e përgjithëshme e USHT 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNB203 O Biokimia e përgjithëshme 9
FNB105 O Sistematika dhe filogjenia e bimëve të ulta 7
FNB007 O Mikrobiologjia 6
FNB035 Z Pedagogjia me didaktikë 4
FNB739 Z Virusologjia 4
FNB730 Z Bakteriologjia 4
FNB033 Z Biologjia e ujrave 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNB008 O Fiziologjia e përgjithëshme 8
FNB009 O Parruazorët 8
FNB101 O Biologjia molekulare 8
FNB036 Z Psikologjia 3
FNB731 Z Agroekologjia 3
FNB732 Z Paleobotanika 3
FNB037 Z Flora e Maqedonisë 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNB205 O Sistematika dhe filogjenia e bimëve të larta 8
FNB108 O Fiziologjia e bimëve 8
FNB102 O Anatomia krahasuese 6
FNB733 Z Limnologjia 4
FNB734 Z Pedologjia 4
FNB137 Z Gjeobotanika 4
FNB038 Z Entomologjia 4
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNB109 O Kurrizorët 8
FNB208 O Fiziologjia krahasuese 7
FNB00A O Gjenetika 7
FNB735 Z Bioenergjetika 4
FNB736 Z Monitoringu biologjik i ujrave 4
FNB237 Z Fauna e Maqedonisë 4
FNB039 Z Paleontologjia 4
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNB00B O Ekologjia animale me zoogjeografi 7
FNB10B O Ekologjia e bimëve 6
FNB20B O Fitocenologjia me fitogjeografi 4
FNB30B O Mbrojtja e mjedisit jetësor 3
FNB33T Z Etnobotanika 4
FNB138 Z Ihtiologjia 4
FNB335 Z Etnoekologjia 4
FNB736 Z Gjeomorfologjia 4
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNB10A O Evolucioni 6
FNB201 O Metodika e biologjisë 7
FNB00C O Punimi i diplomës 7
FNB139 Z Antropologjia 4
FNB730 Z Energjetika e ekosistemeve 4
FNB937 Z Ekologjia e pyjeve 4
FNB437 Z Biodiversiteti i ujrave dhe tokësor 4
  OP Lëndë opcionale nga lista e përgjithëshme e USHT 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve