Ekologji - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
BIOLOGJI
Drejtimi
Ekologji
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
OBP01 O Metodika e punës kërkimoro-shkencore 5
OBP02 O Biostatistika me biometri 5
IP03 O Kapituj të zgjedhur nga biologjia 5
IP04 Z Lëndë zgjedhore 5
IP05 Z Lëndë zgjedhore 5
IP06 Z Lëndë zgjedhore 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IP07 Z Lëndë zgjedhore 5
IP08 Z Lëndë zgjedhore 5
       
    Lëndë zgjedhore  
  Z Kapituj të zgjedhur nga ekofiziologjia 5
  Z Kapituj të zgjedhur nga hidrobiologjia 5
  Z Monitoringu i mjedisit jetësor 5
  Z Menaxhimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor 5
  Z Menaxhimi me resurset natyrore 5
  Z Reciklimi i mbeturinave 5
  Z Standardet Europiane dhe legjistlacioni ne ekologji 5
  Z Kapituj të zgjedhur nga ekotoksikologjia 5
  Z Produktiviteti në ekosistemet ujore 5
  Z Produktiviteti në ekosistemet tokësore 5
  Z Kapituj të zgjedhur nga gjenetika 5
  Z Filogjenia e bimëve 5
  Z Filogjenia e shtazëve 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Dy përfaqësuese nga organizata HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) në sferën
image Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Tetovës dhe Fakulteti i Biznesit i Universitetit ,,Haxhi Zeka”
image Me një akademi solemne, sot në Universitetin e Tetovës u shënua 109 vjetori i
image Studentët dhe profesorët e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, të Fakultetit Filologjik të
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e