Fizikë (Arsimor) - CIkli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2013
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
Fizikë
Drejtimi
Arsimor
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNF001 O Fizika e përgjithshme I 9
LPM001 O Analiza Matematike I 7
LPK002 O Kimia e përgjithshme I 7
LPI003 O Hyrje në Gjuhët Programore 5
LPA0Z1 Z Gjuhë Angleze I 2
LPG0Z2 Z Gjuhë Gjermane I 2
LPF0Z3 Z Gjuhë Frenge I 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNF101 O Fizika e Përgjithshme II 9
LPM101 O Analiza Matematike II 7
LPK102 O Kimia e Përgjithshme II 7
LPM004 O Algjebra Lineare 5
LPA1Z1 Z Gjuhë Angleze II 2
LPG1Z2 Z Gjuhë Gjermane II 2
LPF1Z3 Z Gjuhë Frenge II 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNF201 O Fizika e Përgjithshme III 10
FNF203 O Fizika e ambientit jetësor 5
FNF202 O Metodat matematikore në Fizikë I 7
FNM2Z4 Z Analiza Numerike 3
FNK2Z5 Z Kimia Analitike 3
FNM0Z4 Z Gjeometria Analitike 3
  Z Lëndë e lirë zgjedhore nga Lista 2
FNF1Z7 Z Akustika 3
FNI1Z6 Z Gjuhë programore e avancuar 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNF301 O Fizika e përgjithshme IV 9
FNF302 O Mekanika Teorike 7
FNF404 O Hyrje në Fizikën Moderne 6
FNF3Z4 Z Statistika dhe bazat e matjes në Fizikë 3
FNF5Z7 Z Hyrje në Astrofizikë 3
FNF4Z7 Z Meteorologjia 3
  Z Lëndë e lirë zgjedhore nga Lista 2
FNK2Z6 Z Kimi Fizike 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNF401 O Fizikë Atomike 7
FNF402 O Elektrodinamika Teorike 7
FNF403 O Fizika Statistike I 6
FNF5Z1 Z Spektroskopia 5
FNK3Z6 Z Elektrokimia 3
FNF5Z8 Z Fizika e Energjive 3
FNF4Z6 Z Teoria Speciale e Relativitetit 5
  Z Lëndë e lirë zgjedhore nga Lista 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNF502 O Mekanika Kuantike 7
FNF503 O Fizika e Truptit të Ngurtë 7
FNF501 O Fizika Bërthamore 5
FNF3Z8 Z Elektronika Digjitale 4
FNF5Z4 Z Hyrje në Fizikën e Materialeve 4
FNF3Z9 Z Elektroteknika 4
FNP1Z8 Z Psikologjia 2
  Z Lëndë e lirë zgjedhore nga Lista 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNF405 O Metodika e mësimdhënies në Fizikë I 8
FNF406 O Eksperimente Demonstruese nga Fizika I 7
FNF6Z1 Z Hyrje në Nanoteknologji 4
FNF5Z9 Z Fizika për Mbrojtje nga Rrezatimi 4
FNF6Z2 Z Fizika e Detektorëve 4
FNF1Z9 Z Historia e Fizikës 4
FNF2Z9 Z Filozofia e Shkencave Natyrore 4
FNF1Z5 Z Pedagogjia 3
FNF6Z8 Z Fizika e Gjysëmpërçuesve 4
FNF5Z6 Z Teoria e Përgjithshme e Relativitetit 4
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNF505 O Metodika e mësimdhënies në Fizikë II 4
FNF506 O Eksperimente Demonstruese nga Fizika II 5
FNF507 O Organizimi i Punës Praktike 5
FNF701 O Punim Diplome 10
FNF4Z5 Z Zbatimi i kompjuterëve në mësimdhënien e Fizikës 4
  Z Lëndë e lirë zgjedhore nga Lista 2
FNF5Z5 Z Biofizika 4
FNF6Z5 Z Fizika e grimcave elementare 4
FNF6Z9 Z Metodat Analitike në Fizikë 4
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve