Fizikë-Kimi - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2013
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
Fizikë-Kimi
Drejtimi
Arsimor
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNFK001 O Fizika e përgjithshme I 8
LPM001 O Matematika I 7
FNFK002 O Kimia e përgjithshme I 8
LPI003 O Hyrje në Gjuhët Programore 5
LPA0Z1 Z Gjuhë Angleze I 2
LPG0Z2 Z Gjuhë Gjermane I 2
LPF0Z3 Z Gjuhë Frenge I 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNFK101 O Fizika e Përgjithshme II 8
LPM101 O Matematika II 7
FNFK102 O Kimi Inorganike 8
LPM004 O Algjebra Lineare 5
LPA1Z1 Z Gjuhë Angleze II 2
LPG1Z2 Z Gjuhë Gjermane II 2
LPF1Z3 Z Gjuhë Frenge II 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNFK201 O Fizika e Përgjithshme III 8
FNFK202 O Kimi Organike I 6
FNFK203 O Kimi Analitike I 8
FNFK2Z1 Z Fizika e ambientit jetësor 4
FNM2Z4 Z Analiza Numerike 3
FNM2Z5 Z Gjeometria Analitike 3
FNFK2Z3 Z Historia e Kimisë 2
  Z Lëndë e lirë zgjedhore nga Lista 2
FNFK2Z2 Z Metodat Matematikore në Fizikë I 6
FNI1Z6 Z Gjuhë programore e avancuar 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNFK301 O Fizika e përgjithshme IV 7
FNFK302 O Kimi Analitike II 7
FNFK303 O Hyrje në Fizikën Moderne 5
FNFK3Z1 Z Statistika dhe bazat e matjes në Fizikë 3
FNFK3Z2 Z Hyrje në Astrofizikë 3
FNFK3Z3 Z Kimi Organike II 6
FNFK3Z4 Z Meteorologjia 4
FNFK3Z5 Z Mekanikë Teorike 6
  Z Lëndë e lirë zgjedhore nga Lista 2
FNFK3Z6 Z Mineralogji 4
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNFK401 O Fizikë Atomike dhe Bërthamore 7
FNFK402 O Kimi Fizike I 7
FNFK4Z1 Z Spektroskopia 5
FNFK4Z2 Z Elektrokimia 5
FNFK4Z3 Z Fizikë Statistike 5
FNFK4Z4 Z Analizë Instrumentale 5
FNFK4Z5 Z Teoria Speciale e Relativitetit 5
  Z Lëndë e lirë zgjedhore nga Lista 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNFK501 O Mekanika Kuantike 7
FNFK502 O Kimi Fizike II 7
FNFK503 O Pedagogji 3
FNFK5Z1 Z Korozioni i Metaleve dhe mbrojtja 4
FNFK5Z2 Z Elektroteknika 5
FNP1Z8 Z Psikologjia 2
FNFK5Z3 Z Molekulat dhe Kristalet 4
FNFK5Z4 Z Fizika e Trupit të Ngurtë 7
FNFK5Z5 Z Hyrje në Fizikën e Materialeve 4
  Z Lëndë e lirë zgjedhore nga Lista 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNFK601 O Metodika e mësimdhënies në Fizikë 6
FNFK602 O Eksperimente Demonstruese nga Fizika I 6
FNFK603 O Eksperimente Demonstruese nga Kimia I 6
FNFK6Z1 Z Fizika për Mbrojtje nga Rrezatimi 4
FNFK6Z2 Z Historia e Fizikës 4
FNFK6Z3 Z Filozofia e Shkencave Natyrore 4
FNFK6Z4 Z Kimia e Shkencave Natyrore 4
  Z Lëndë e lirë zgjedhore nga Lista 2
FNFK6Z5 Z Kimi e mjedisit jetësor 4
FNFK6Z6 Z Teknologjia Kimike 4
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNFK701 O Metodika e mësimdhënies në Kimi 7
FNFK704 O Organizimi i Punës Praktike 5
FNFK705 O Punimi i Diplomës 10
FNFK7Z1 Z Zbatimi i kompjuterëve në mësimdhënien e Fizikës dhe Kimisë 4
FNFK7Z2 Z Eksperimente Demonstruese nga Fizika II 4
FNFK7Z3 Z Eksperimente Demonstruese nga Kimia II 4
FNFK7Z4 Z Biofizika 4
FNFK7Z5 Z Filozofia e Shkencave Natyrore 4
FNFK7Z6   Shkathtësi Komunikuese 4
 FNFK7Z7   Biokimi 4
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti