Fizikë - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
Fizikë
Drejtimi
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Metodologjia e Hulumtimit Shkencor 5
  O Mekanika Kuantike 5
  Z Lëndë Zgjedhore I 5
  Z Lëndë Zgjedhore II 5
  Z Lëndë Zgjedhore III 5
    Lëndë Zgjedhore  
  Z Mekanika Teorike 5
  Z Elektrodinamike 5
  Z Kapituj te zgjedhur nga fizika Berthamore 5
  Z Fizike Llogaritese 5
  Z Biofizikë 5
  Z Kapituj te zgjedhur nga Fizika Atomike 5
  Z Metodat instrumentale në Biofizikë 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Lëndë Zgjedhore IV 5
  Z Lëndë Zgjedhore V 5
  Z Lëndë Zgjedhore VI 5
  O Punimi i Magjistratures 20
    Lëndë Zgjedhore  
  Z Fizika e Lëngjeve dhe trupave Amorf 5
  Z Kapituj të zgjedhur nga Biofizika 5
  Z Fizika Molekulare 5
  Z Metodat e Analizës Spektrale 5
  Z Laserët dhe zbatimet 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e