Fizikë - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
Fizikë
Drejtimi
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Metodologjia e Hulumtimit Shkencor 5
  O Mekanika Kuantike 5
  Z Lëndë Zgjedhore I 5
  Z Lëndë Zgjedhore II 5
  Z Lëndë Zgjedhore III 5
    Lëndë Zgjedhore  
  Z Mekanika Teorike 5
  Z Elektrodinamike 5
  Z Kapituj te zgjedhur nga fizika Berthamore 5
  Z Fizike Llogaritese 5
  Z Biofizikë 5
  Z Kapituj te zgjedhur nga Fizika Atomike 5
  Z Metodat instrumentale në Biofizikë 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Lëndë Zgjedhore IV 5
  Z Lëndë Zgjedhore V 5
  Z Lëndë Zgjedhore VI 5
  O Punimi i Magjistratures 20
    Lëndë Zgjedhore  
  Z Fizika e Lëngjeve dhe trupave Amorf 5
  Z Kapituj të zgjedhur nga Biofizika 5
  Z Fizika Molekulare 5
  Z Metodat e Analizës Spektrale 5
  Z Laserët dhe zbatimet 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve