Gjeografi (Profesional) - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
GJEOGRAFI
Drejtimi
PROFESIONAL
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG001 O Hyrje në gjeografi 7
FNG002 O Hartografi teorike 6
FNG003 O Gjeologjia e përgjithshme 5
FNG004 O Klimatologji 6
  Z Lëndë zgjedhore  
  Z Lëndë zgjedhore  
  Z Lëndë zgjedhore  
  Z Gjeografia matematike 3
  Z Informatika 3
  Z Gjuhë angleze I 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG102 O Hartografi praktike 7
FNG103 O Hidrogjeografi 6
FNG104 O Meteorologji 6
FNG105 O Gjeografia e mjedisit jetësor 5
  Z Lëndë zgjedhore 3
  Z Lëndë zgjedhore 3
    Lëndë zgjedhore  
  Z Gjeografia historike 3
  Z Pedogjeografi 3
  Z Gjuhë angleze II 3
    Mësim terenik (një ditë)  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG203 O Gjeomorfologji strukturore 6
FNG007 O Demogjeografi I 6
FNG207 O Gjeografia e vendbanimeve I 5
FNG008 O Gjeografia ekonomike 5
  Z Lëndë zgjedhore 4
  Z Lëndë zgjedhore 4
    Lëndë zgjedhore  
  Z Gjeografi industriale 4
  Z Gjeografi kulturore 4
  Z Biogjeografi 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG303 O Gjeomorfologji dinamike 7
FNG107 O Demogjeografi II 6
FNG307 O Gjeografia e vendbanimeve II 6
FNG006 O Gjeografia turistike 5
  Z Lëndë zgjedhore 4
  Z Lëndë zgjedhore 4
    Lëndë zgjedhore  
  Z Gjeografia e aplikuar 4
  Z Gjeografia rurale 4
  Z Gjeostatistik 4
    Një lëndë zgjedhore nga lista  e përgjithshme e Fakulteteve 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG109 O Gjeografia fizike e Republikës së Maqedonisë 7
FNG009 O Bazat e gjeografisë regjionale 7
FNG202 O Sistemet e Informacionit Gjeografik 6
  Z Lëndë zgjedhore 4
  Z Lëndë zgjedhore 4
    Lëndë zgjedhore  
  Z Regjionet turistike në botë 4
  Z Shkencat natyrore 4
  Z Gjeografia e Ballkanit 4
    Një lëndë zgjedhore nga lista  e përgjithshme e Fakulteteve 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG209 O Gjeografia soci-ekonomike e Republikës së Maqedonisë 7
FNG309 O Gjeografia regjionale e botës I 7
FNG208 O Gjeografia e komunikacionit 6
  Z Lëndë zgjedhore 4
  Z Lëndë zgjedhore 4
    Mësim terenik (tre ditë në Maqedoni)  
    Lëndë zgjedhore  
  Z Gjeografia e Unionit Evropian 4
  Z Teledetekcioni 4
  Z Gjeografia agrare 4
    Një lëndë zgjedhore nga lista  e përgjithshme e Fakulteteve 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG409 O Gjeografia regjionale e botës II 8
FNG301 O Hyrje në urbanizëm 6
FFP001 O Gjeografia mjekësore dhe e shëndetësisë 5
  Z Lëndë zgjedhore 4
  Z Lëndë zgjedhore 4
    Lëndë zgjedhore  
  Z Bazat gjeografike të globalizimit 4
  Z Mbrojtja e trashigimisë natyrore 4
    Një lëndë zgjedhore nga lista  e përgjithshme e Fakulteteve 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG408 O Planifikim hapësinor 8
FNG409 O Statistika demografike 6
FNG410 O Gjeografi urbane 5
  Z Lëndë zgjedhore 4
  Z Lëndë zgjedhore 4
    Lëndë zgjedhore  
  Z Gjeografia e reziqeve natyrore 4
  Z Gjeografi politike 4
    Një lëndë zgjedhore nga lista  e përgjithshme e Fakulteteve 2
    Mësim terenik (shtatë ditë)  
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të