Gjeografi Regjionale - CIkli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
Gjeografi
Drejtimi
Gjeografi-Regjionale
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Metodat e kërkimit shkencor 5
  O Metodat dhe principet e regjionalizimit 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  O Punimi i Magjistratures 20
    Lëndë Zgjedhore  
  Z Teoria dhe metodologjia e gjeografisë regjionale  
  Z Regjionalizimi gjeografik i Maqedonisë  
  Z Aspektet regjionale të mjedisit jetësor  
  Z Regjionet karakteristike të botës  
  Z Zhvillimi regjional i Evropës  
  Z Regjionet demografike në Evropë dhe proceset e emigracionit  
  Z Regjionet turistike në Evropë dhe Maqedoni  
  Z Planifikimi hapësinor dhe rregullimi i hapësirës  
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të