Gjeografi Regjionale - CIkli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
Gjeografi
Drejtimi
Gjeografi-Regjionale
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Metodat e kërkimit shkencor 5
  O Metodat dhe principet e regjionalizimit 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  O Punimi i Magjistratures 20
    Lëndë Zgjedhore  
  Z Teoria dhe metodologjia e gjeografisë regjionale  
  Z Regjionalizimi gjeografik i Maqedonisë  
  Z Aspektet regjionale të mjedisit jetësor  
  Z Regjionet karakteristike të botës  
  Z Zhvillimi regjional i Evropës  
  Z Regjionet demografike në Evropë dhe proceset e emigracionit  
  Z Regjionet turistike në Evropë dhe Maqedoni  
  Z Planifikimi hapësinor dhe rregullimi i hapësirës  
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës, prej sot ka filluar afati i tretë i rregullt i
image Me një ceremoni solemne, sot në amfiteatrin e Universitetit të Tetovës u bë pritja
image Në Universitetin e Tetovës, sot i filloi punimet Konferenca e Parë Ndërkombëtare për Biodiversitetin
image Ish Rektori i UT-së, njëherit profesor i Anatomisë, Prof.Dr. Sadi Bexheti, i cili ligjëron
image Në Universitetin e Tetovës vijon procesi i aplikimit për regjistrimin e studentëve të rinj,