Gjeografi Socioekonomike - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
Gjeografi
Drejtimi
Gjeografi Socio-ekonomike
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG101 O Metodat e kërkimit shkencor 5
FNG102 O Metodat dhe principet e regjionalizimit 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  O Punimi i Magjistratures 20
    Lëndë Zgjedhore  
  Z Teoria dhe metodologjia e gjeografisë socio-ekonomike  
  Z Popullsia dhe zhvillimi shoqërorë - ekonomik  
  Z Teoria e zhvillimit të vendbanimeve  
  Z Organizimi hapësinor i veprimtarive primare dhe sekondare  
  Z Organizimi hapësinor i veprimtarive terciare dhe kuartare  
  Z Aspektet gjeografike të globalizimit si proces botëror  
  Z Resurset gjeoturistike dhe rëndësia e tyre ekonomike  
  Z Teoritë gjeog. të mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimi i qëndrueshëm  
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Me një akademi solemne, sot në Universitetin e Tetovës u shënua 109 vjetori i
image Studentët dhe profesorët e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, të Fakultetit Filologjik të
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e
image Një delegacion i Universitetit të Tetovës, nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime studentore
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare