Informatikë - CIkli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
INFORMATIKË
Drejtimi
INFORMATIKË E PËRGJITHSHME
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Metodologjia e hulumtimeve shkencore 5
  O Sistemet operative për rrjeta 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  O Tema e magjistraturës 20
    Lëndë Zgjedhore  
  Z Analiza e avansuar e algoritmeve 5
  Z Kriptografia 5
  Z E-biznes 5
  Z Programimi i avansuar 5
  Z Testimi i softverit 5
  Z Arkitekturat softuerike 5
  Z Njohja e formave 5
  Z Grafika kompjuterike e avancuar 5
  Z Sistemet arsimore në largësi të bazuara në Internet 5
  Z Modelimi dhe simulimi i rrjetave kompjuterike 5
  Z Siguria e rrjetave kompjuterike 5
  Z Rrjetat kompjuterike mobile dhe pa tela 5
  Z Arkitekturat kompjuterike të avansuara 5
  Z Web teknologjia e avansuar 5
  Z Analiza dhe dizajni i sistemeve të informacionit 5
  Z Sistemet shpërndarëse kompjuterike 5
  Z Sistemet shpërndarëse multimediale 5
  Z Programimi SQL 5
  Z Strukturat diskrete 5
  Z Teoria e numrave 5
  Z Proceset e rastit 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve