Informatikë - CIkli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
INFORMATIKË
Drejtimi
INFORMATIKË E PËRGJITHSHME
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Metodologjia e hulumtimeve shkencore 5
  O Sistemet operative për rrjeta 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  O Tema e magjistraturës 20
    Lëndë Zgjedhore  
  Z Analiza e avansuar e algoritmeve 5
  Z Kriptografia 5
  Z E-biznes 5
  Z Programimi i avansuar 5
  Z Testimi i softverit 5
  Z Arkitekturat softuerike 5
  Z Njohja e formave 5
  Z Grafika kompjuterike e avancuar 5
  Z Sistemet arsimore në largësi të bazuara në Internet 5
  Z Modelimi dhe simulimi i rrjetave kompjuterike 5
  Z Siguria e rrjetave kompjuterike 5
  Z Rrjetat kompjuterike mobile dhe pa tela 5
  Z Arkitekturat kompjuterike të avansuara 5
  Z Web teknologjia e avansuar 5
  Z Analiza dhe dizajni i sistemeve të informacionit 5
  Z Sistemet shpërndarëse kompjuterike 5
  Z Sistemet shpërndarëse multimediale 5
  Z Programimi SQL 5
  Z Strukturat diskrete 5
  Z Teoria e numrave 5
  Z Proceset e rastit 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e