Kimi (Arsimor) - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
Kimi
Drejtimi
Arsimor
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNK001 O Kimi e përgjithshme I 8
LPF002 O Fizikë I 7
LPM001 O Matematikë I 7
LPI003 O Hyrje në informatikë 6
LPA004 O Gjuhë angleze I 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNK101 O Kimi e përgjithshme II 9
LPF102 O Fizikë II 8
LPM101 O Matematikë II 7
FNK106 O Shfrytëzimi i literaturës kimike 4
LPA104 O Gjuhë angleze II 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNK102 O Kimi analitike I 8
FNK103 O Kimi organike I 7
FNK104 O Kimi fizike I 7
FNK105 O Kimi inorganike I 6
  Z Lëndë  zgjedhore e lirë nga lista 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNK202 O Kimi analitike II 8
FNK203 O Kimi organike II 8
FNK204 O Kimi fizike II 6
FNK205 O Kimi inorganike II 6
  Z Lëndë  zgjedhore e lirë nga lista 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNK302 O Analiza instrumentale I 6
FNK303 O Biokima I 6
LPP103 O Pedagogji 2
FNK4Z2 Z Kapituj të zgjedhur nga kimia fizike 4
FNK2Z1 Z Molekulat dhe kristalet 4
FNK3Z4 Z Mekanizmi i reaksioneve organike 4
FNK4Z4 Z Kimia organike III 4
FNK3Z3 Z Mineralogjia 4
FNK4Z6 Z Elektrokimia 4
FNK2Z5 Z Historia e kimisë 2
  Z Lëndë  zgjedhore e lirë nga lista 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNK402 O Analiza instrumentale II 6
FNK403 O Biokima II 6
LPP105 O Psikologji 2
FNK4Z5 Z Kapituj të zgjedhur nga kimia analitike 4
FNK3Z1 Z Kimia koordinative 4
FNK5Z6 Z Korozioni i metaleve dhe mbrojtja 4
FNK5Z2 Z Hyrje në kromatografi 4
FNK3Z6 Z Kimia e produkteve natyrore 4
FNK4Z7 Z Nomenklatura e komponimeve organike 2
LPK3Z7 Z Dokimologjia 2
  Z Lëndë  zgjedhore e lirë nga lista 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNK301 O Eksperimentet në lëndën e kimisë 5
FNK404 O Metodika me hospitim I 5
FNK5Z1 Z Kimia bioinorganike 4
FNK4Z3 Z Teknologjia inorganike 6
FNK3Z5 Z Kimia e ambientit jetësor 4
FNK2Z6 Z Zbatimi i kompjuterëve në kimi 4
FNK5Z5 Z Kimia toksikologjike 4
FNK5Z4 Z Kimia organometalike 4
  Z Lëndë  zgjedhore e lirë nga lista 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNK503 O Teknikat demonstruese 3
FNK504 O Metodika me hospitim II 5
FNK501 O Punimi i diplomës 8
FNK5Z3 Z Teknologjia organike 6
FNK6Z3 Z Kimia heterociklike 4
FNK6Z4 Z Analiza organike 4
FNK4Z1 Z Kapituj të zgjedhur nga kimia inorganike 4
FNK3Z2  Z Bazat e spektroskopisë 4
FNK6Z2 Z Hyrje në kristalografi 4
FNK4Z7 Z Filozofia e shkencave natyrore 2
FNK3Z9 Z Shkathtësitë kominukuese 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image   Parlamenti Studentor i Universitetit të Tetovës organizoi gara në shah. Në këto gara morën
image Përfaqësues të Ministrisë për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme të Austrisë së bashku
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, në bashkëpunim me Parlamentin Studentor
image   Me rastin e 8 Marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, Universiteti i Tetovës për të
image   Me rastin e kësaj dite të shënuar kam nder dhe kënaqësi,  t’ua përcjell urimet