Matematikë (Arsimor) - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
MATEMATIKË
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNM001 O Analiza matematike IA 9
FNM002 O Algjebra vektoriale 7
FNM003 O Bashkësitë dhe logjika 7
LPI004 O Hyrje në informatikë 5
LPA0Z1 Z Gjuhë angleze I 2
    Lëndë zgjedhore të mundëshme  
LPA0Z1 Z Gjuhë angleze I 2
LPG0Z2 Z Gjuhë gjermane I 2
LPF0Z3 Z Gjuhë frenge I 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNM101 O Analiza matematike IB 9
FNM102 O Gjeometria analitike  7
FNM103 O Algjebra lineare  I 7
LPI104 O Programim I 5
LPA1Z1 Z Gjuhë angleze II 2
    Lëndë zgjedhore të mundëshme  
LPA1Z1 Z Gjuhë angleze II 2
LPG1Z2 Z Gjuhë gjermane II 2
LPF1Z3 Z Gjuhë frenge II 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNM201 O Analiza matematike  II A 9
FNM203 O Algjebra I    6
FNM204 O Algjebra lineare  II 5
    Lëndë zgjedhore (për plotësimin e 10 ECTS)  
LPI2Z4 Z Programimi II 4
FNM2Z5 Z Kombinatorika 4
FNM2Z6 Z Matematika diskrete 4
    Lëndë  zgjedhore e lirë nga lista 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNM301 O Analiza matematike  II B 9
FNM202 O Transformimet  gjeometrike  6
LPF005 O Fizika I 5
    Lëndë zgjedhore (për plotësimin e 10 ECTS)  
LPI2Z7 Z Strukturat e te dhenave 4
FNM2Z8 Z Shfrytezimi I kompjutoreve ne matematike 4
FNM3Z1 Z Analiza Vektoriale 4
FNM3Z4 Z Programim lineare 4
    Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore të lira 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNM401 O Ekuacionet diferenciale te zakonshme 8
FNM406 O Matematika numerike 5
FNM302 O Gjeometria deskriptive 5
LPP006 O Pedagogji me didaktike 2
    Lëndë zgjedhore (për plotësimin e 10 ECTS)  
FNM1Z9 Z Historia e matematikes 4
FNM3Z2 Z Gjeometria hiperbolike 4
LPF1Z5 Z Fizika II 4
FNM4Z1 Z Hapsirat metrike 4
    Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore të lira 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNM403 O Algjebra  II 8
FNM404 O Masa dhe integrimi 6
LPP007 O Psikologjia shkollore 2
    Lëndë zgjedhore (për plotësimin e 14 ECTS)  
LPI3Z5 Z Programimi objektiv dhe vizuel 4
FNM4Z2 Z Gjeometrija projektive 4
FNM5Z7 Z Ekuacionet diferenciale parciale 4
FNM4Z3 Z Hyrje ne topologji 4
  Z Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore të lira 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNM501 O Analiza komplekse 8
FNM504 O Bazat e probabilitetit(Teoria e gjases) 7
FNM305 Z Metodika e mesimdhenjes nga matematika me hospitim I 5
    Lëndë zgjedhore (për plotësimin e 10 ECTS)  
FNM4Z6 Z Ekuacionet e matematikes fizike 4
FNM4Z7 Z Analiza numerike 4
FNM5Z2 Z Hyrje ne gjeometri diferenciale 4
  Z Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore të lira 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNM405 O Metodika e mesimdhenjes nga matematika me hospitim II 6
FNM407 O Matematikë elementare me praktikum   7
FNM604 O Bazat e statistikes 5
FNM701 O Punim diplome 8
    Lëndë zgjedhore (për plotësimin e 4 ECTS)  
FNM0Z9 Z Kerkimi I literatures profesionale 4
FNM3Z3 Z Matematika financiare 4
FNM3Z7 Z Hyrje ne teori te grafeve 4
FNM3Z8 Z Softuer aplikativ për matematikë 4
FNM4Z5 Z Softuer statisikor(statistika-R, SPSS, Sigma Plot, Matlab, STAT) 4
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve