Matematikë (Arsimor) - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
MATEMATIKË
Drejtimi
Arsimor
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Metodat e kërkimit shkencor 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
    Lëndë Zgjedhore  
    Analiza funksionale 5
    Teoria e serive 5
    Strukturat e fundëme algjebrike 5
    Teoria e probabiliteteve 5
    Teoria e dizajneve  I 5
    Integrimi numerik i ekuacioneve diferenciale të zakonshme 5
    Analiza numerike 5
    Statistika matematikore 5
    Bazat e serive trigonometrike 5
    Teoria konstruktive e funksioneve 5
    Teoria e serive ortogonale 5
    Algjebrat e Jordanit I 5
    Radikalet në algjebrat associative I 5
    Strukturat themelore algjebrike 5
    Gjeometria hiperbolike 5
    Modelet lineare 5
    Teoria e përafrimeve të funksioneve 5
    Elemente nga teoria e homotopisë 5
    Teoria numerike e përafrimeve 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  Z Lëndë Zgjedhore 5
  O Punimi i magjistraturës 20
    Lëndë Zgjedhore  
    Elemente nga teoria spektrale 5
    Hyrje në teorinë e homologjisë 5
    Integrimi numerik i ekuacioneve diferenciale parciale 5
    Teoria e grafeve dhe rrjetave 5
    Teoria e zhytjeve 5
    Përafrime me polinome 5
    Pjesë të zgjedhura nga seritë trigonometrike 5
    Interpolimi dhe kvadraturat e përafrimeve 5
    Algjebrat e Jordanit II 5
    Radikalet në algjebrat associative II 5
    Teoria e dizajneve  II 5
    Unazat ternare planare dhe rrafshet e fundëme projektive 5
    Proceset e rastit 5
    Analiza e të dhënave 5
    Aktuaristika. Sigurimet e përgjithshme 5
    Pjesë të zgjedhura nga teoria e operatorëve 5
    Modulet e lëmueshmërisë 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve