Ndërtimtari - Cikli I - 2012

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FAKULTETI I SHKENCAVE TE ZBATUARA
Programi studimor
NDERTIMTARI
Drejtimi
1.KONSTRUKTIV-2.INFRASTRUKTURE DHE RUGE
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BGPI1 O MATEMATIKE I 4
BGPI2 O GJEOMETRIA DESKRIPTIVE 4
BGPI3 O MEKANIKE TEKNIKE 4
BGPI4 O KONSTRUKSIONET NDERTIMORE 4
BGPI5 O LENDE ZGJEDHORE (1-4) 4
BGPI6 O LENDE ZGJEDHORE (1-4) 3
BGPI7 O GJUHE SHQIPE DHE KULTURE 2
BGPI8 ZGJ BAZAT E CAD-IT 3
BGPI9 ZGJ GJUHE ANGLEZE/GJUHE GJERMANE 3
BGPI10 ZGJ MBROJTJA NE PUNE 3
BGPI11 ZGJ FIZIKA NDERTIMORE 3
  ZGJ LENDE ZGJEDHORE NGA LISTA E UNIVERSITETIT 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BGPI12 O MATEMATIKE II 5
BGPI13 O MATERIALET NDERTIMORE 4
BGPI14 O VIZATIMI TEKNIK I OBJEKTEVE - APLIKIMI I ACAD 3
BGPI15 O REZISTENCA E MATERIALEVE 4
BGPI16 O LENDE ZGJEDHORE ( 5- 8 )  
BGPI17 O SHKRIM AKADEMIK 2
BGPI18 ZGJ (5) GJUHE ANGLEZE 2/ GJUHE GJERMANE 2 4
BGPI19 ZGJ (6) BAZAT E EKONOMISE NE NDERTIMATRI 4
BGPI20 ZGJ (7) BAZAT E INFORMATIKES 2
BGPI21 ZGJ (8) BAZAT E PROGRAMIMIT 2
BGPI22 ZGJ LENDE ZGJEDHORE NGA LISTA E UNIVERSITETIT 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BGPI22 O TEORIA E KONSTRUKSIONEVE 1 7
BGPI23 O GJEODEZI 7
BGPI24 O MEKANIKA E FLUIDEVE 5
BGPI25 O GJEOMEKNIKE 5
BGPI26 O LENDE ZGJEDHORE (10-12)  
BGPI27 O LENDE ZGJEDHORE NGA LISTA E UNIVERSITETIT 2
BGPI28 ZGJ (10) KONSTRUKSIONET E DRURIT 4
BGPI29 ZGJ (11) OBJEKTET HIDROTEKNIKE 4
BGPI30 ZGJ (12) UJSJELLJA DHE MELORIMI 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BGPI31 O KONSTRUKSIONET  E BETONIT I 6
BGPI32 O KONSTRUKSIONET METALIKE  I 6
BGPI33 O PROJEKTIMI DHE NDERTIMI I RUGEVE 6
BGPI34 O GJEOLOGJI INXHINIERIKE 6
BGPI35 O LENDE ZGJEDHORE ( 13-17)  
BGPI36 O LENDE ZGJEDHORE ( 13-17)  
BGPI37 O LENDE ZGJEDHORE NGA LISTA E UNIVERSITETIT 2
BGPI38 ZGJ (13) PUNET E DHEUT DHE TUNELET 2
BGPI39 ZGJ (14) STABILITETI DHE DINAMIKA E KONSTRUKSIONEVE 2
BGPI40 ZGJ (15) UJSJELLESI DHE KANALIZIMI 2
BGPI41 ZGJ (16) SISTEMET PER MBROJTJEN E AMBIENTIT JETESOR 2
BGPI42 ZGJ (17) REGULLATIVA LIGJORE NE NDERTIM 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BKI43 O ORGANIZIMI I NDWRTIMIT DHE MEKANIZMI 6
BKI44 O PROJEKTIMI I FUNDAMETNEVE 6
BKI45 O TEKNIKA DHE TEKNOLOGJIA E BETONIT 6
BKI46 O LENDE ZGJEDHORE ( 18-22 )  
BKI47 O LENDE ZGJEDHORE ( 18-22 )  
BKI48 ZGJ (18) TEORIA E KONSTRUKSIONEVE II 6
BKI49 ZGJ (19) KONSTRUKSIONET E BETONIT II 6
BKI50 ZGJ (20) KONSTRUKSIONET METALIKE II 6
BKI51 ZGJ (21) PROJEKTIMI ASEIZMIK I KONSTRUKSIONEVE 6
BKI52 ZGJ (22) FIDIK 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BKI53 O LENDE ZGJEDHORE (22-27)  
BKI54 O LENDE ZGJEDHORE (22-27)  
BKI55 O LENDE ZGJEDHORE (22-27)  

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të