Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë - Cikli I - 2015

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2015
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Zbatuara
Programi studimor
Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
GGI001 O Matematikë 1 5
GGI002 O Bazat e të dhënave 5
GGI003 O CAD 5
GGI004 O Gjuhë angleze 2
GGI005 O Bazat e gjeodezisë dhe instrumente gjeodezike 7
GGI006 O Informatikë 6
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
GGI101 O Matematikë 2 5
GGI106 O Gjeoinformatikë 1 6
GGI104 O Gjuhë angleze për inxhinierë 2
GGI105 O Matje dhe rilevim gjeodezik 7
GGI0Z1 Z Programim 4
GGI0Z2 Z Fizikë 4
GGI0Z3 Z Topografi 4
  Z Lëndë nga lista e lëndëve të lira zgjedhore 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
GGI007 O Teoria e gabimeve 5
GGI204 O Gjuhë angleze për gjeodetë 1 3
GGI205 O Rrjete gjeodezike 7
GGI008 O Kadastër 1 5
GGI0Z4 Z Hartografi e përgjithshme 4
GGI0Z5 Z Gjeoinformatikë 2 4
GGI0Z6 Z Ekologji 4
  Z Lëndë nga lista e lëndëve të lira zgjedhore 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
GGI201 O Hartografi matematike 4
GGI304 O Gjuhë angleze për gjeodetë 2 3
GGI305 O Gjeodezi satelitore 5
GGI108 O Kadastër 2 5
GGI009 O Praktikë terreni 1 5
GGI0Z7 Z Gjeodezi matematike 3
GGI0Z8 Z Kompensime gjeodezike 3
GGI0Z9 Z Matje hidrografike 3
  Z Lëndë nga lista e lëndëve të lira zgjedhore 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
GGI010 O Gjeodezi inxhinierike 1 7
GGI011 O Planifikim dhe rregullim i hapësirës 5
GGI012 O Fotogrametri 5
GGI013 O Gjeodezi fizike 5
GGI0ZA Z Legjislacion dhe dispozita ligjore 3
GGI0ZB Z Menaxhim i punëve gjeodezike 3
GGI0ZC Z Gjeofizikë 3
  Z Lëndë nga lista e lëndëve të lira zgjedhore 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
GGI110 O Gjeodezi inxhinierike 2 6
GGI014 O Ndijimi i largët 4
GGI015 O Vlerësim i pasurive të paluajtshme 4
GGI0ZD Z Menaxhim me pasuri të paluajtshme 3
GGI0ZE Z Legjislacion gjeodezik 3
GGI0ZF Z Shkrim akademik 3
GGI109 O Praktikë terreni 2 5
GGI016 O Punim diplome 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve