Inxhinieria transportuese-komunikacion - Cikli I - 2015

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2015
Fakulteti
Fakulteti i Shkencave të Zbatuara
Programi studimor
Inxhinieria transportuese-komunikacion
Drejtimi
Komunikacion rrugor dhe transport
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
STI 101 O Matematikë I 6
STI 102 O Gjeometria deskriptive dhe vizatim teknik me CAD 5
STI 103 O Mekanika teknike 6
STI 104 O Fizikë 6
STI 105 O Bazat e inxhinierisë së komunikacionit 6
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
STI 201 O Matematikë II 6
STI 202 O Elektroteknikë 6
STI 203 O Gjuha angleze 6
STI 204 O Hyrje në programim 6
STI 205 O Urbanizmi dhe planifikimi hapësinor 6
    Mësim praktikë 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
STI301 O Probabiliteti dhe statistika në komunikacion 6
STI302 O Mbledhja dhe analiza e të dhënave të transportit 6
STI303 O Logjistika e transportit 6
STI3xx O Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 1)  
STI3xx Z Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 1)  
    Lista 1: Lëndet zgjedhore  
STI304 Z E drejta transportuese në komunikacion 6
STI305 Z Psikologjia e komunikacionit 6
STI306 Z Proceset ringarkuese 6
STI307 Z Elektroteknika për inxhinierët e komunikacionit 6
STI308 Z Softveri i aplikuar 6
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
STI401 O Siguria në komunikacion 6
STI402 O Bazat e inxhinierisë rrugore 6
STI403 O Ekonomika e sistemeve të komunikacionit 6
STI404 O Kërkime operacionale 6
STI40x   Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 2)  
    Mësim praktikë 1
    Lista 2: Lëndet zgjedhore  
STI 405 Z Standardet për identifikimin e mallrave në transport 5
STI 406 Z Modelet e sjelljes së pjesëmarësve në komunikacion 5
STI 407 Z Eurointegrimet në komunikacion 5
STI 408 Z Bazat e gjeodezisë 5
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
STI 501 O Planifikimi dhe menaxhimi i transportit të mallrave 6
STI 502 O Teoria e qarkullimit të komunikacionit dhe kapaciteti i rrugëve 6
STI 503 O Organizimi i TPUP 6
STI 504 O Automjetet motorike 6
STI 50x   Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 3)  
    Lista 3: Lëndët zgjedhore  
STI 505 Z Transporti ndërkombëtar dhe shpedicioni 6
STI 506 Z Transporti dhe mjedisi 6
STI 507 Z Projektimi ndërtimor i objekteve të komunikacionit 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
STI 601 O Sistemet e automjeteve motorike 6
STI 602 O Teknologjitë bashkëkohore të transportit 6
STI 603 O Teknikat e rregullimit në komunikacion 6
STI 60x Z Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 4)  
STI 60x Z Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 4)  
    Mësim praktikë 2
    Lista 4: Lëndët zgjedhore  
STI 604 Z Sistemet e sigurisë të drejtimit SMS 5
STI 605 Z Ekonomika transportuese 5
STI 606 Z Sistemet e transportit urban 5
       
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 5) 6
  Z Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 5) 6
  Z Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 5) 6
  Z Lënda zgjedhore - USHT  
  Z Lënda zgjedhore - USHT  
    Lista 5: Lëndët zgjedhore  
STI 701 Z Vlerësimi i rrjetit rrugor 6
STI 702 Z Eksploatimi teknik i automjeteve 6
STI 703 Z Analiza e aksidenteve në komunikacion 6
STI 704 Z Teoria e lëvizjes së automjeteve 6
STI 705 Z Vlerësimi i ndikimit të komunikacionit në mjedis 6
STI 706 Z Bazat e rregullimit dhe kontrollit në komunikacion 6
STI 707 Z Politika e komunikacionit 6
STI 708 Z Transporti integral 6
STI 709 Z Menaxhmenti industrial bashkëkohor 6
STI 710 Z Logjistika urbane 6
       
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 6) 6
  Z Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 6) 6
  Z Lënda zgjedhore - FSHZ (Lista 6) 6
  Z Lënda zgjedhore - USHT 3
    Mësim praktikë 1
    Punimi i diplomës 10
    Lista 6: Lëndët zgjedhore  
STI 801 Z Modelimi dhe simulimi  6
STI 802 Z Planifikimi i TUP 6
STI 803 Z Planifikimi i komunikacionit 6
STI 804 Z Mirëmbajtja e automjeteve motorike 6
STI 805 Z Ekspertiza e aksidenteve të trafikut 6
STI 806 Z Marketingu në komunikacion 6
STI 807 Z Paketa softverike në teorinë e qarkullimit të trafikut 6
STI 808 Z Ekzaminimi i automjeteve 6
STI 809 Z Parandalimi i aksidenteve 6
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të