Piano - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2013
Fakulteti
ARTEVE
Programi studimor
ARTI MUZIKORE
Drejtimi
PIANO
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAM019 O Piano 1 6
FAM010 O Muzikë kamertale 1 4
FAM031 O Solfexho 1 3
FAM036 O Harmoni 1 2
FAM032 O Histori muzike 1 3
FAM068 Z Psikologji 4
FAM069 Z Pedagogji 4
FAM043 Z Notografim kompjuterik 1 4
    Studenti në një semestër regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAM119 O Piano 2 6
FAM110 O Muzikë kamertale 2 4
FAM131 O Solfezh 2 3
FAM136 O Harmoni 2 2
FAM132 O Histori muzike 2 3
FAM068 Z Psikologji 4
FAM069 Z Pedagogji 4
FAM043 Z Notografim kompjuterik 2 4
    Studenti në një vit akademin regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAM224 O Piano 3 5
FAM210 O Muzikë kamertale 3 4
FAM232 O Histori muzike 3 3
FAM050 O Polifoni vokale 1 2
FAM231 O Solfezh 3 3
FAM052 O Njohuri instrumentesh  1 3
    Studenti në një vit semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAM319 O Piano 4 5
FAM310 O Muzikë kamertale 4 4
FAM031 O Polifoni Instrumentale 2
FAM332 O Histori muzike 4 3
FAM331 O Solfexho 4 3
FAM152 O Njohuri instrumentesh  2 3
  OP Lëndë e lirë zgjedhore  
    Studenti në një vit akademik regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAM424 O Piano 5 7
FAM410 O Muzikë kamertale 5 4
FAM049 O Metodika e mesimit ne instrument  1 2
FAM012 O Korepetitim 1 1
FAM432 O Histori muzike 5 3
FAM431 O Solfexh 5 3
  OP Lëndë e lirë zgjedhore  
    Studenti në një semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAM519 O Piano 6 7
FAM510 O Muzikë kamertale 6 4
FAM149 O Metodika e mesimit ne instrument  2 2
FAM112 O Korepetitim 2 1
FAM532 O Histori Muzike 6 3
FAM531 O Solfexh 6 2
  OP Lëndë e lirë zgjedhore  
    Studenti në një vit akademik regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAM619 O Piano 7 8
FAM610 O Muzika Kamertale7 4
FAM249 O Metodika e mesimit ne instrument  3 2
FAM212 O Korepetitim 3 1
FAM053 O Forma Muzikore 1 3
  OP Lëndë e lirë zgjedhore  
    Studenti në një semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAM724 O Piano 8 8
FAM710 O Muzikë Kamertale 8 4
FAM349 O Metodika e mesimit ne instrument  4 2
FAM312 O Korepetitim 4 2
FAM353 O Forma Muzikore 4 1
  OP Lëndë e lirë zgjedhore  
   

   Pas vlerësimit të suksesshëm të bërë për temën nga ana e mentorit, tema e zgjedhur mbrohet përpara komisionit dhe nëse e mbron me sukses fiton shkallën përkatëse të lartë të profesionit ose nivel të përshtatshëm të shkallës akademike (BA) Pass, Bachelor (Bachelor of Arts-BA): PIANIST I DIPLOMUAR

 
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve