Matematikë në financa dhe biznes - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2013
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
MATEMATIKË
Drejtimi
MATEMATIKA NË FINANCA DHE BIZNES
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNMF001 O Analiza matematike I 6
FNMF002 O Algjebra 6
FNMF003 O Matematika diskrete 4
LPI003 O Bazat e informatikës 6
FNMF004 Z Menaxhimi i biznesit të vogël dhe të mesëm 6
    Lëndë zgjedhore të mundëshme  
LPA0Z1 Z Gjuhë angleze I 2
LPG0Z2 Z Gjuhë gjermane I 2
LPF0Z3 Z Gjuhë frenge I 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNMF101 O Analiza matematike II 6
FNMF102 O Algjebra lineare  I 6
FNMF103 O Programim linear 5
LPI103 O Hyrje në programim 5
FNMF104 O Mikroekonomia 6
    Lëndë zgjedhore të mundëshme  
LPA1Z1 Z Gjuhë angleze II 2
LPG1Z2 Z Gjuhë gjermane II 2
LPF1Z3 Z Gjuhë frenge II 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNMF201 O Analiza matematike  III 6
FNMF202 O Bazat e probabilitetit 5
FNMF204 O Makroekonomia 5
    Lëndë zgjedhore (për plotësimin e 14 ECTS)  
FNMF2Z2 Z Algjebra lineare II 4
FNMF1Z5 Z Kombinatorika 4
FNMF1Z4 Z Matematika numerike 4
FNMF0Z8 Z Bazat e menaxhmentit 4
LPI1Z7 Z Struktura e të dhënave 4
    Lëndë  zgjedhore e lirë nga lista 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNMF107 O Matematika financiare 6
FNMF302 O Teoria e probabilitetit 6
FNMF207 O Menaxhmenti bankar 6
FNMF208 O Kontabilitet 6
    Lëndë zgjedhore (për plotësimin e 6 ECTS)  
LPI2Z7 Z Bazat e të dhënave 4
FNMF3Z1 Z Analiza matematike IV 4
FNMF2Z9 Z Biznesi ndërkombëtar 4
FNMF2Z4 Z Analiza numerike 4
    Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore të lira 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNMF309 O Statistika 5
FNMF209 O Biznesi elektronik 5
    Lëndë zgjedhore (për plotësimin e 20 ECTS)  
FNMF1Z8 Z Menaxhmenti financiar 4
FNMF1Z9 Z Praktikumi financiar 5
FNMF1Z6 Z Teoria e lojërave 4
LPI1Z5 Z Programim në WEB 4
FNMF4Z1 Z Ekuacionet e zakonshme diferenciale 5
    Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore të lira 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNMF409 O Matematika për ekonomistë dhe menaxher 6
FNMF109 O Procese stokastike 7
  O Punim diplome 5
    Lëndë zgjedhore (për plotësimin e 12 ECTS)  
FNMF0Z9 Z Financat publike 4
FNMF2Z7 Z Menaxhimi i rezikut dhe sigurimi 4
FNMF1ZA Z Marketing 4
FNMF2Z1 Z Ekonometri 4
LPI2Z8 Z Teoria e algoritmeve 4
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të