22.02.2018 - Konkurs - Konkurs për punësim në EVN ( elektro-inxhinier (specialist) në Gostivar (m/f)

Për nevojat e Qendrës Energo të konsumatorëve nё Gostivar, Grupi 1 kërkon:

 

 ELEKTRO-INXHINIER (Specialist) ne Gostivar (M/F) 
 

Detyrat në punë: 

 

-Përpunim i kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve,

-Planifikim dhe projektim i objekteve elektroenergjetike, 

-Kontroll dhe mbikëqyrje në ndërtim/vënie në funksion të objekteve elektroenergjetike  dhe   lidhjeve të konsumatorëve,

-Pranim, përpunim, ruajtje dhe rregullim i dokumentacionit,

-Kontroll i lidhjeve dhe pikave të matjes. 

 
Kualifikimet e nevojshme:

 

     - Fakulteti elektro-teknik – Energjetikë, 

     -Njohuri dhe shfrytëzim I MS Office,   

     -Njohuria e gjuhës angleze do të llogaritet përparësi,   

-Aftësi për punë me afate, 

-Leje të vozitjes,   

-Përgjegjësi dhe përmbushje të detyrave në punë,   

-Fleksibilitet,   

-Punë në ekip. 

 
Nëse jeni të interesuar për karrierë në  EVN Maqedoni, dërgoni biografinё tuaj tё shkurtër dhe letër motivuese nё emailin jobs@evn.mk ose plotësoni aplikimin elektronik në faqen tonë të internetit http://www.evn.mk më së voni deri mё 10.03.2018. 
 

Vërejtje: Nё pajtueshmёri me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, nëse dёshironi që tё dhёnat tuaja të ruhen në databazën tonë, përveç CV-së suaj dhe letrës motivuese, duhet të dërgoni edhe deklaratë për leje shfrytёzimi të tё dhënave personale për nevojat e punёsimit. 
 
EVN ështe kompani e cila ofron mundësi të barabarta dhe trajtim të drejtë gjatë punësimit të të gjithë personave pavarësisht racës, gjinisë, religjionit, përkatesisë nacionale, llojit të aftësisë së kufizuar ose përkatësisë politike. 
  

 

Afati për aplikim:10.03.2018!

Për më shumë informacione vizitoni faqen zyrtare në linkun e mëposhtëm:

http://www.evn.mk/

 Ose drejtohuni në Qendrën për Shërbime Studentore dhe Karrierë - UT, zyra nr. 147, Fakulteti Filologjik, kati I.

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Sot në Universitetin e Tetovës, përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës
image Universiteti i Tetovës në bashkëpunim me Universitetin Ndërkombëtar të Novi Pazarit, më 14. 4.
image Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 7 Prillit, Ditës Botërore të Shëndetësisë, më
image Ardita Osmani, studente e drejtimit studimor – Violë në Fakultetin e Arteve të Universitetit
image   Me iniciativë të profesorëve, Doc. Dr. Dashmir Idrizit dhe Prof. Assoc. Dr. Astrit Memias,