25.04.2018 - Konkurs - Erasmus+ (semestri dimëror 2018/2019)

 

Të nderuar studentë dhe staf akademik, shpallim të hapur konkursin për aplikim në Programin për shkëmbim ERASMUS+ për semestrin dimëror të vitit akademik 2018/2019.

Në ueb faqen e Universitetit të Tetovës www.unite.edu.mk është linku Erasmus+ dhe aty mund t’i shihni universitetet dhe drejtimet me të cilat kemi marrëveshje.

Fletë-aplikimin mund ta gjeni te linku Erasmus+ në ueb faqe, të cilin pasi ta plotësoni e dërgoni përmes e-mailit:

erasmus@unite.edu.mk

Të drejtë aplikimi kanë studentët e rregullt të vitit të dytë e më lartë.

Aplikimit tuaj duhet t’ia bashkëngjitni një letër motivimi në gjuhën angleze dhe vërtetim se jeni student i rregullt.

 

Afati për aplikim është deri më: 5 maj 2018

 

Për informata më të hollësishme mund të drejtoheni te Zyra për bashkëpunim ndërkombëtar, nr. 224, e cila gjendet në Rektoratin e UT-së.

Соопштение- ЕРАЗМУС+

Почитувани студенти и академски кадар, објавивме конкурс за апликација на Програмата за размена ЕРАЗМУС+ за зимскиот семестар  во академската 2018/19 година.

На веб-страницата на Универзитетот во Тетово www.unite.edu.mk e поставен линкот Еразмус+ каде што имате можност да ги видите универзитетите и студиските насоки со кои имаме потпишан договор за соработка.

Апликацијата се наоѓа на линкот Еразмус+ на веб-страницата, која по пополнувањето ја праќате преку е-маил:

erasmus@unite.edu.mk

Право за аплицирање имаат редовните студенти, од втора година и погоре.

Со вашата апликација треба да приложите и мотивационо писмо на англиски јазик и потврда дека сте редовен студент.

Рок за аплицирање до 5 мај 2018 г.

 

За подетални информации да се обратите во Канцеларијата за меѓународна соработка, бр. 224, која се наоѓа во Ректоратот на УТ.

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve