Fillimi | Konkurset

Konkurset

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 232 | Treguar: 91 - 100

31.08.2015 - KONKURS për regjistrimin e studentëve në afatin e dytë në ciklin e parë të studimeve në Universitetin Shtetëror të Tetovës, në vitin akademik 2015/16

  N Universiteti Shtetëror i Tetovës shpall: KONKURS  për regjistrimin e studentëve në afatin e dytë në ciklin e parë të studimeve në Universitetit Shtetëror të Tetovës
më shumë

31.08.2015 - КОНКУРС за запишување на втор уписен рок на прв циклус на студии на Државниот универзитет во Тетово, во учебната 2015/16

  N Државниот Универзитет во Тетово, објавува:  КОНКУРС   за запишување на втор уписен рок на прв циклус на студии на Државниот Универзитет во Тетово во учебната 2015/2016 ...
më shumë

31.08.2015 - KONKURS për regjistrimin e studentëve me korrespodencë në afatin e dytë në vitin e parë-cikli i parë i studimeve në kuadër të projektit 30/35 në vitin akademik 2015/16

  N Universiteti Shtetëror i Tetovës shpall: KONKURS  për regjistrimin e studentëve me korrespondencë në afatin e dytë në vitin e parë-cikli i parë i studimeve në ...
më shumë

31.08.2015 - КОНКУРС за запишување на вонредни студенти на втор уписен рок во прва година на прв циклус во проектот 30/35 на учебна 2015/16 година

  N Државниот Универзитет во Тетово, објавува:  КОНКУРС   за запишување на вонредни студенти на втор уписен рок во прва година на прв циклус на студии во ...
më shumë

26.08.2015 - KONKURS për regjistrimin e kandidatëve për përgatitjen pedagogjike-psikologjike dhe metodike në Fakultetin Filozofik në Tetovë

  N Universiteti Shtetëror i Tetovës shpall: KONKURS  për regjistrimin e kandidatëve për përgatitjen pedagogjike-psikologjike dhe metodike në Fakultetin Filozofik në Tetovë                ...
më shumë

26.08.2015 - КОНКУРС за запишување на кандитати во педагошко-психолошка и методска подготовка на Филозофскиот Факултет во Тетово

  N Државниот Универзитет во Тетово, објавува:  КОНКУРС   за запишување на кандидати во педагошко-психолошка и методска подготовка на Филозофскиот Факултет во Тетово           ...
më shumë

03.08.2015 - KONKURS për regjistrimin e studentëve me korrespodencë në vitin e parë-cikli i parë i studimeve në kuadër të projektit 30/35 në vitin akademik 2015/16

  N Universiteti Shtetëror i Tetovës shpall: KONKURS  për regjistrimin e studentëve me korrespondencë në vitin e parë-cikli i parë i studimeve në kuadër të projektit ...
më shumë

03.08.2015 - КОНКУРС за запишување на вонредни студенти во прва година на прв циклус во проектот 30/35 на учебна 2015/16 година

  N Државниот Универзитет во Тетово, објавува:  КОНКУРС   за запишување на вонредни студенти во прва година на прв циклус на студии во проектот 30/35 на Државниот ...
më shumë

06.07.2015 - KONKURS për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve-studime të doktoraturës në programet studimore të Universitetit Shtetëror të Tetovës

  N Universiteti Shtetëror i Tetovës shpall: KONKURS  për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve-studime të doktoraturës në programet studimore të Universitetit Shtetëror të Tetovës ...
më shumë

06.07.2015 - КОНКУРС за запишување студенти на третиот циклус студии-докторски студии, во академската 2015/2016 година

  N Државниот Универзитет во Тетово, објавува:  КОНКУРС   за запишување на трет циклус на студии-докторски студии на Државниот Универзитет во Тетово во учебната 2015/2016 година       ...
më shumë
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 232 | Treguar: 91 - 100
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Më 10 mars 2017, në adresë të Universitetit të Tetovës, ka mbërritur shkresa zyrtare
image Me rastin e Ditës botërore të shëndetit oral, Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë së
image Parlamenti Studentor i Universitetit të Tetovës, tanimë gati një muaj organizon Natën e Filmit.
image Në Universitetin e Tetovës, më 10 mars 2017, “Java e veçantë studimore”, u përmbyll
image Me rastin e Ditës botërore të veshkave, Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë, së bashku