Fillimi | Konkurset

Konkurset

first back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next last total: 239 | Treguar: 101 - 110

31.08.2015 - КОНКУРС за запишување на вонредни студенти на втор уписен рок во прва година на прв циклус во проектот 30/35 на учебна 2015/16 година

  N Државниот Универзитет во Тетово, објавува:  КОНКУРС   за запишување на вонредни студенти на втор уписен рок во прва година на прв циклус на студии во
më shumë

26.08.2015 - KONKURS për regjistrimin e kandidatëve për përgatitjen pedagogjike-psikologjike dhe metodike në Fakultetin Filozofik në Tetovë

  N Universiteti Shtetëror i Tetovës shpall: KONKURS  për regjistrimin e kandidatëve për përgatitjen pedagogjike-psikologjike dhe metodike në Fakultetin Filozofik në Tetovë                ...
më shumë

26.08.2015 - КОНКУРС за запишување на кандитати во педагошко-психолошка и методска подготовка на Филозофскиот Факултет во Тетово

  N Државниот Универзитет во Тетово, објавува:  КОНКУРС   за запишување на кандидати во педагошко-психолошка и методска подготовка на Филозофскиот Факултет во Тетово           ...
më shumë

03.08.2015 - KONKURS për regjistrimin e studentëve me korrespodencë në vitin e parë-cikli i parë i studimeve në kuadër të projektit 30/35 në vitin akademik 2015/16

  N Universiteti Shtetëror i Tetovës shpall: KONKURS  për regjistrimin e studentëve me korrespondencë në vitin e parë-cikli i parë i studimeve në kuadër të projektit ...
më shumë

03.08.2015 - КОНКУРС за запишување на вонредни студенти во прва година на прв циклус во проектот 30/35 на учебна 2015/16 година

  N Државниот Универзитет во Тетово, објавува:  КОНКУРС   за запишување на вонредни студенти во прва година на прв циклус на студии во проектот 30/35 на Државниот ...
më shumë

06.07.2015 - KONKURS për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve-studime të doktoraturës në programet studimore të Universitetit Shtetëror të Tetovës

  N Universiteti Shtetëror i Tetovës shpall: KONKURS  për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve-studime të doktoraturës në programet studimore të Universitetit Shtetëror të Tetovës ...
më shumë

06.07.2015 - КОНКУРС за запишување студенти на третиот циклус студии-докторски студии, во академската 2015/2016 година

  N Државниот Универзитет во Тетово, објавува:  КОНКУРС   за запишување на трет циклус на студии-докторски студии на Државниот Универзитет во Тетово во учебната 2015/2016 година       ...
më shumë

06.07.2015 - Bursa për studime të doktoraturës në Universitetin e Kardifit

Universiteti Kardiff ndan bursa për studime të doktoraturës për projektin ”Advances personalized 3D Dosimetry for a clinical trial in petide radionuclide therapy”. Për bursa mund të ...
më shumë

06.07.2015 - Konkurs - "Futbolli si një fenomen global" - Konferencë në Universitetin e Harvardit

Përshkrimi Iniciativa Weatherhead mbi Historinë Globale (WIGH) në Universitetin e Harvardit ka shpallur një thirrje për Konferencën ndërkombëtare "Futbolli si një fenomen global". Futbolli është një ...
më shumë

02.07.2015 - Konkurs - Bursa nga Drejtoria e përgjithshme për interpretim; bursa master nga Agjencia ndërkomëtare për energji të ripërtëritshme

1. Bursa nga Drejtoria e përgjithshme për interpretim E hapur për: shtetasit e shteteve anëtare të BE-së dhe vendeve kandidate (Maqedonia, Islanda, Mali i Zi, Serbia ...
më shumë
first back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next last total: 239 | Treguar: 101 - 110
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës, sot u organizua Konferenca e katërt shkencore ndërkombëtare me temë:
image Në kuadër të bashkëpunimit mes Universitetit të Tetovës dhe Universitetit ,,Shën Kirili dhe Metodi”,
image Profesoresha e Fakultetit të Shkencave të Shëndetit, Prof. Dr. Neriman Inanç, nga  Universiteti ,,Nuh
image   Universiteti i Tetovës filloi me prezantimin e ofertës akademike 2017/18 para maturantëve të
image Në kuadër të programit Erasmus+ për vitin akademik 2016/17, studentja Nurije Jashari nga drejtimi